Storm Aqua

En kompetansepartner for overvannsløsninger

Storm Aqua kan bidra med løsninger for håndtering, rensing, transport og bruk av overvann. Vi kan bidra med tjenester i alle faser av en byggeprosess og dermed legge grunnlaget for helhetlige, robuste og kostnadseffektive systemer for overvannsdisponering. 

Tjenester

Utvikling

Tjenesteutvikling/produktutvikling og innovasjon innen håndtering, rensing, transport og utnyttelse av overvann.

Rådgivning

Rådgivingsoppgaver innen overvann og vannrelaterte utfordringer eller muligheter.

Måling

Målinger av grunnvannstand, nedbør og vannmengde, samt bistå med instrumentering av testprosjekt og -felt.

Kompetanse

Kompetanseheving i forbindelse med utfordringer og oppgaver innen overvann.

Produkter

Håndtering

Vi tilbyr produkter som regnbed, permeable dekker, kummer og fordrøyende brukstak og vegger

Rensing

Kompakt og vedlikeholdsvennlige renseannlegg for veivann og avisnings kjemikalier som tilrettelegger for naturlig biologisk nedbrytning i grunnen 

Transport

Vi tilbyr åpne kanaler og renner og lukkede rørsystemer

r

Regnvannsoppsamling

Regnvannsoppsamling er lukkede vannmagasiner for magasinering av regnvann for senere bruk til vanning, vasking, spyling av toaletter etc.

 Vi er tilknyttet Skjæveland Gruppen som har varemerkene Skjæveland og Multiblokk. Vi ivaretar innovasjon innen overvannshåndtering. I fellesskap kan vi tilby en omfattende verktøykasse som kan løse de fleste oppgaver – store som små.

Aktuelle saker

Kommende arrangementer

Klimatilpasningsdagene 26-27. september 2023