Storm Aqua

En kompetansepartner for overvann og klimatilpasning

Vi brenner for langsiktig, funksjonell og bærekraftig overvannshåndtering tilpasset et klima i endring. Vi kan bidra med kompetanse innen håndtering, rensing, transport og bruk av overvann.

Vårt utgangspunkt er at vi har en god forståelse for vannets vei, vi har god oversikt over livssyklussen til et overvannssystem og vi har bygget opp bred kunnskap og erfaring gjennom utvikling, bygging og drift av fremtidsrettede og robuste overvannsløsninger og overvannssystemer. 

Tjenester

Vi bidrar til langsiktig, funksjonell og bærekraftig håndtering, transport, rensing og gjenbruk av overvann

Innovasjon

Utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende produkter og tjenester.

Forundersøkelser

Klarlegging av lokale forhold for å få et godt grunnlag for prosjektering av overvannshåndtering. 

Kompetansestøtte

Tilførsel av bred kompetanse og erfaring i dialoger om overvann.

Byggeoppfølging

Bygging og overlevering av løsninger som oppfyller sin planlagte funksjon.

Prosjektering

Innspill til dimensjonering og sammensetting av bærekraftige, funksjonelle og kostnadseffektive løsninger.

Drift og vedlikehold

Utvikling og etablering av kostnadseffektive rutiner for langsiktig funksjon og robusthet 

Produkter

Vi samarbeider med anerkjente leverandører av produkter for håndtering, transport, rensing og gjenbruk av overvann

Håndtering

Løsninger som er naturbaserte, tekniske eller kombinasjoner som regnbed, permeable dekker, kummer, fordrøyende brukstak, fordrøynings- og infiltrasjonssystemer

Rensing

Kompakt og vedlikeholdsvennlige renseannlegg for veivann og avisnings kjemikalier samt renseløsninger for olje, fett og sanitært avløpsvann

Transport

Åpne kanaler, renner, lukkede rørsystemer, bekkeinntak, stikkrenner osv som sikrer god strømning og kapasitet.

r

Regnvannsoppsamling

Regnvannsoppsamling er lukkede vannmagasiner for magasinering av regnvann for senere bruk til vanning, vasking, spyling av toaletter etc.

 Storm Aqua er tilknyttet Skjæveland Gruppen som har varemerkene Skjæveland og Multiblokk. Vi er engasjert som innovasjonspartner, vi gir kompetansestøtte og vi gir innspill til prosjektering. I fellesskap kan vi bidra til å løse mange oppgaver innen overvannshåndtering – store som små.

Aktuelle saker

Kommende arrangementer

Klimatilpasningsdagene 5-6. desember 2023