Storm Aqua

En kompetansepartner for klimatilpasning og overvann

Klimatilpasning og bærekraftig overvannshåndtering krever tverrfaglighet og samspill. Storm Aqua bidrar med kompetanse innen håndtering, rensing, transport og bruk av overvann. Vi har bygget opp bred kunnskap og erfaring gjennom utvikling og bygging av fremtidsrettede og robuste overvannsløsninger og overvannssystemer. Vi har utviklet et omfattende tjenestetilbud som dekker viktige oppgaver i en byggeprosess.

Tjenester

Vi bidrar til klimatilpasning og bærekraftig håndtering, transport, rensing og gjenbruk av overvann

Innovasjon

Utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende produkter og tjenester.

Forundersøkelser

Klarlegging av dagens situasjon og oppgavene som skal løses.

Kompetansestøtte

Tilførsel av ekstra kompetanse og erfaring i dialoger om overvann.

Byggeoppfølging

Bygging og overlevering av løsninger som oppfyller sin planlagte funksjon.

Prosjektering

Innspill til dimensjonering og sammensetting av bærekraftige og kostnadseffektive løsninger.

Drift og vedlikehold

Etablering av kostnadseffektive rutiner for langsiktig funksjon og robusthet 

Produkter

Vi samarbeider med anerkjente leverandører av produkter for håndtering, transport, rensing og gjenbruk av overvann

Håndtering

Vi tilbyr produkter som regnbed, permeable dekker, kummer og fordrøyende brukstak og vegger

Rensing

Kompakt og vedlikeholdsvennlige renseannlegg for veivann og avisnings kjemikalier som tilrettelegger for naturlig biologisk nedbrytning i grunnen 

Transport

Vi tilbyr åpne kanaler og renner og lukkede rørsystemer

r

Regnvannsoppsamling

Regnvannsoppsamling er lukkede vannmagasiner for magasinering av regnvann for senere bruk til vanning, vasking, spyling av toaletter etc.

 Storm Aqua er tilknyttet Skjæveland Gruppen som har varemerkene Skjæveland og Multiblokk. Vi er engasjert som innovasjonspartner, vi gir kompetansestøtte og vi gir innspill til prosjektering. I fellesskap kan vi bidra til å løse mange oppgaver innen overvannshåndtering – store som små.

Aktuelle saker

Kommende arrangementer

Klimatilpasningsdagene 5-6. desember 2023