Blågrønn faktor; ett viktig skritt videre

Blågrønn faktor; ett viktig skritt videre

En bredt sammensatt komité av eksperter fra overvanns-, grøntanleggs- og byggebransjen har utviklet en Norsk Standard for beregning av blågrønn faktor. Denne dekker et soleklart behov og blir et viktig verktøy for bærekraftige blågrønne løsninger. I årevis har...

Storm Aqua i EU-prosjekt om gjenbruk av vann

Storm Aqua i EU-prosjekt om gjenbruk av vann

Det overordnede målet med EU-prosjektet WIDER UPTAKE er å samutvikle beskrivelser for ressursgjenvinning og å implementere gode løsninger for gjenbruk av avløpsvann, basert på prinsippene om sirkulærøkonomi. Storm Aqua skal bidra med regnbedsteknologi i et delprosjekt...

Test- og demonstrasjonsfeltet: fått med deg dette?

Test- og demonstrasjonsfeltet: fått med deg dette?

På få år har tusenvis av besøkende blitt kjent med nye produkter og løsninger for overvannsdisponering på Test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk. Har du fått med deg siste nytt? Feltet kostet i utgangspunktet rundt 5 millioner kroner. Det ble etablert av...

Måling for faktabaserte avgjørelser

Måling for faktabaserte avgjørelser

Forutsetning for å gjennomføre riktige tiltak, er kunnskap om her-og-nå-situasjonen. Derfor tilbyr Storm Aqua bistand til måling. Bildene er fra Paradis i Stavanger, hvor Storm Aqua nylig monterte måleutstyr i en kum på en fellesledning. Kummen står i vegbanen,...

Prefabrikkert betongregnbed i drenerende dekke

Prefabrikkert betongregnbed i drenerende dekke

Alma regnbed er et prefabrikkert og vintertilpasset regnbed av betong, tilrettelagt for god infiltrasjon. Funksjonen og vekstmassen i Alma er dokumentert og optimalisert gjennom et grundig utviklingsarbeid, samt en bachelor- og en masteroppgave. Regnbedet kan blant...

Flettemur på Testfeltet

Flettemur på Testfeltet

I det sør-østlige hjørnet av Skjæveland Gruppens Test- og demonstrasjonsfelt ble det i 2016 montert en Flettemur. Flettemur-elementene kan kombineres slik at de danner vertikale eller horisontale grønne landskap, og benyttes blant annet til fordrøying og rensing av...

Flettemur – demonstrerer vertikalt regnbed

Flettemur – demonstrerer vertikalt regnbed

I det sør-østlige hjørnet av Test- og demonstrasjonsfeltet ble det i 2016 montert en Flettemur. Elementene kan utformes som vertikale eller horisontale grønne landskap, og benyttes blant annet til fordrøying og rensing av overvann. Birkeland Maskin Haugesund Qmax...

Pilotprosjektene i Klima 2050

Pilotprosjektene i Klima 2050

Klima 2050 skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer. Arbeidet gjøres for en stor grad gjennom pilotprosjekt. Her er en oversikt over fremdrift og mål. Klima 2050 har ansvar både for å...

LOD i åpne vannveier – det virker!

LOD i åpne vannveier – det virker!

Strenge kommunale krav til overvannsdisponeringen gav utradisjonelle løsninger i dette byggefeltet, dimensjonert for 500 boenheter. Nå forsvinner nedbøren så fort at det er vanskelig å få bilde av vann i vannveiene! Byggefeltet ligger i en sørvendt skråning øst i...

Teknisk Godkjenning

Teknisk Godkjenning

Nå kommer teknisk godkjenning for prefabrikerte løsninger for håndtering av overvann. Teknisk Godkjenning er en ordning som SINTEF har stått i mange år. Nå er den blitt utvidet til også å omfatte prefabrikkerte løsninger for håndtering av overvann. Dette kommer som...

Driftsveileder for overvannsløsninger

Driftsveileder for overvannsløsninger

Et pilotprosjekt i Klima 2050 bidrar til lang levetid på overvannsløsninger. De nye løsningene for overvannsdisponering fra Skjæveland og Multiblokk inngår i sikring av infrastruktur og annen skadeforebygging, og har derfor høy standard. Det er allerede krav til at...