Arkiv

Klimatilpasningsdagene 2023 – Foredrag

Klimatilpasningsdagene 2023 – Foredrag

Tirsdag 5. desember og onsdag 6. september 2023 arrangerte Storm Aqua AS for åttende gangen de årlige «Klimatilpasningsdagene», denne gangen på Clarion hotel Air like ved Stavanger lufthavn Sola. Som i de fem foregående årene, ble konferansen arrangert i...

Klimatilpasningsdagene 5-6. desember 2023

Klimatilpasningsdagene 5-6. desember 2023

For åttende gang arrangerer Storm Aqua AS de årlige «Klimatilpasningsdagene» på Clarion Hotel Air like ved Stavanger lufthavn Sola. Som i de fem foregående år, arrangeres konferansen i samspill med det tidligere forskningssenter Klima 2050. Vi setter søkelyset på...

Fagseminar 9. mars 2023 – Forurenset overvann

Fagseminar 9. mars 2023 – Forurenset overvann

Den 9. mars 2023 organiserer prosjektene Klima 2050, RentVegvann og Multisource et fagseminar om forurenset overvann. Fagseminaret avholdes i Oslo og det er mulighet for både fysisk og digital deltakelse. Fokus er på krav, utfordringer og renseløsninger. Du finner mer...

Klimatilpasningsdagene 2022 – Foredrag

Klimatilpasningsdagene 2022 – Foredrag

Tirsdag 20. september og onsdag 21. september 2022 arrangerte Storm Aqua AS for syvende gangen de årlige «Klimatilpasningsdagene», denne gangen på IMI Forum på Tjensvoll i utkanten av Stavanger. Som i de fire foregående år, ble konferansen arrangert i...

Klimatilpasningsdagene, 20-21. september 2022

Klimatilpasningsdagene, 20-21. september 2022

For syvende gang arrangerer Storm Aqua AS de årlige «Klimatilpasningsdagene» på Clarion Hotel Energy på Tjensvoll i utkanten av Stavanger. Som i de fire foregående år, arrangeres konferansen i samspill med forskningssenteret Klima 2050. Vi setter søkelyset på...

Storm Aqua etablerer satellitt kontor i Oslo

Storm Aqua etablerer satellitt kontor i Oslo

Storm Aqua har valgt å etablere et satellittkontor i Collektivet fra og med 1. juni 2022. Det er en del av Construction City. Vi har en rekke prosjekter i Oslo-området som vi ønsker å komme tettere på. I tillegg ser vi stor nytte av et godt samspill med øvrige aktører...

Klimatilpasningsdagene 2021 – Foredrag

Klimatilpasningsdagene 2021 – Foredrag

Tirsdag 21. september og onsdag 22. september 2021 arrangerte Storm Aqua AS for sjette gangen de årlige «Klimatilpasningsdagene» på Clarion Hotel Energy på Tjensvoll i utkanten av Stavanger. Som i de tre foregående år, ble konferansen arrangert i samspill...

Kontrakt med Bærum kommune

Kontrakt med Bærum kommune

«Bedre og mer for mindre ressurser» beskriver fordelene som Bærum kommune søker. Tildeling av en kontrakt på 1.9 millioner kroner om sensorer i sandfang og fordrøyningsmagasiner til Storm Aqua AS, i samarbeid med Soolo AS, kan bidra til dette. Les hvordan: Bildet...

Storm Aqua gratulerer med åpningen av ZEB-lab!

Storm Aqua gratulerer med åpningen av ZEB-lab!

ZEB-laboratoriet, et forskningssenter for fremtidens løsninger for bærekraftige bygg og tekniske løsninger, åpnes av forskningsministeren torsdag 4. mars. Senteret ligger på Gløshaugen i Trondheim. Her skal fremtidens løsninger testes ut, samtidig som forskere jobber...

Resymé Klimatilpasningsdagene 2017

Hvor: Sandnes / Sola: Clarion Hotel Air Når: onsdag 30. august 2017kl08:30 - torsdag 31. august 2017kl16:00 Praktiske løsninger for overvannshåndtering Klimaendringer, mer ekstremvær og økt fortetting, gjør at større mengder overvann må  håndteres. Strategier for...

Miniseminar om overvann

Hvor: Vagleskogveien 10, Ganddal, Sandnes Når: onsdag 30. november 2016kl09:00 - 12:00 Klimaendringer fører til mer nedbør og hyppigere tilfeller av ekstremvær. Større mengder overvann enn vi tidligere ventet skal håndteres. Nye krav og reguleringer presser seg frem....

Miniseminar om overvann

Hvor: Vagleskogveien 10, Ganddal, Sandnes Når: tirsdag 25. oktober 2016kl09:00 - 12:00 Klimaendringer fører til mer nedbør og hyppigere tilfeller av ekstremvær. Større mengder overvann enn vi tidligere ventet skal håndteres. Nye krav og reguleringer presser seg frem....

Miniseminar om overvann

Hvor: Vagleskogveien 10, Ganddal, Sandnes Når: tirsdag 27. september 2016kl09:00 - 12:00 Klimaendringer fører til mer nedbør og hyppigere tilfeller av ekstremvær. Større mengder overvann enn vi tidligere ventet skal håndteres. Nye krav og reguleringer presser seg...

Resymé Klimatilpasningsdagene 2016

Hvor: Julie Eges Gate 5, 4306 Sandnes Når: torsdag 25. august 2016kl08:30 - fredag 26. august 2016kl15:00 Tema 2016: Praktiske løsninger for overvannshåndtering 120 deltakere, inkludert 19 foredragsholdere, deltok på Klimatilpasningsdagene i Sandnes 2016. Av...

Klimatilpasningsdagene 21-22. september 2021

Klimatilpasningsdagene 21-22. september 2021

Tirsdag 21. september og onsdag 22. september arrangerer Storm Aqua AS for sjette gangen de årlige Klimatilpasningsdagene som et hybrid arrangement - valgfri fysisk eller digital tilstedeværelse Konferansen avholdes i år på Clarion Hotel Energy på Tjensvoll i...

Utbyggere fikk utvidet kunnskap om overvann

Utbyggere fikk utvidet kunnskap om overvann

Storm Aqua ble invitert av Hellvik Hus Kjededrift for å dele erfaring og kunnskap om overvannshåndtering. Hva lærte de? Etablert i 1947 er Hellvik Hus blant landets eldste ferdighusprodusenter. Konsernet Hellvik Gruppen har i dag ca. 300 ansatte, med en omsetning på...

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av sanitært avløpsvann

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av sanitært avløpsvann

Storm Aqua bistår med grunnundersøkelse og i søknadsprosessen, for tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann. Bildet over: Målingene og grunnundersøkelsene ble foretatt på en eiendom som ikke er tilknyttet kommunal infrastruktur for vann og avløp....

Kartlegging av infiltrasjonsmuligheter for overvann

Kartlegging av infiltrasjonsmuligheter for overvann

Storm Aqua er engasjert av Kolnes Maskin for å kartlegge infiltrasjonforholdene før en utbygging i Stavanger. I begynnelsen av januar ble det installert grunnvannsmåler og nedbørsmåler. Planlagt måleperiode er 3 måneder. I Husabøryggen felt 7.3., på Hundvåg i...

Løsningskompetanse og produktbidrag til ZEB-lab

Løsningskompetanse og produktbidrag til ZEB-lab

Å bruke nedbøren, og å gjøre det lokalt, reduserer utslipp av klimagasser og er god sirkulærdisponering av vann. Selskapene i Skjæveland Gruppen har bidratt til et fremtidsrettet overvannssystem for ZEB laboratoriet i Trondheim. Vi må bremse klimaendringene ved...

Klimatilpasningsdagene 2020: Her er foredragene

Klimatilpasningsdagene 2020: Her er foredragene

De femte Klimatilpasningsdagene ble de første som er arrangert både digitalt og med folk i salen. Med en hybrid konferanse lyktes vi i å gjennomføre arrangementet samtidig som vi unngikk unødig smittepress. I overkant av 20 mennesker var tilstede i konferansesalen,...

Høydepunkt fra Klimatilpasningsdagene 2020

Høydepunkt fra Klimatilpasningsdagene 2020

Året 2020 vil blant annet bli husket for året da så mye ikke gikk som planlagt, og da vi likevel fant nye måter å gjøre ting på. For første gang er Klimatilpasningsdagene gjennomført både digitalt og fysisk. Med en hybrid konferanse lyktes vi i å gjennomføre...

Blågrønn faktor; ett viktig skritt videre

Blågrønn faktor; ett viktig skritt videre

En bredt sammensatt komité av eksperter fra overvanns-, grøntanleggs- og byggebransjen har utviklet en Norsk Standard for beregning av blågrønn faktor. Denne dekker et soleklart behov og blir et viktig verktøy for bærekraftige blågrønne løsninger. I årevis har...

Storm Aqua i EU-prosjekt om gjenbruk av vann

Storm Aqua i EU-prosjekt om gjenbruk av vann

Det overordnede målet med EU-prosjektet WIDER UPTAKE er å samutvikle beskrivelser for ressursgjenvinning og å implementere gode løsninger for gjenbruk av avløpsvann, basert på prinsippene om sirkulærøkonomi. Storm Aqua skal bidra med regnbedsteknologi i et delprosjekt...

Test- og demonstrasjonsfeltet: fått med deg dette?

Test- og demonstrasjonsfeltet: fått med deg dette?

På få år har tusenvis av besøkende blitt kjent med nye produkter og løsninger for overvannsdisponering på Test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk. Har du fått med deg siste nytt? Feltet kostet i utgangspunktet rundt 5 millioner kroner. Det ble etablert av...

Måling for faktabaserte avgjørelser

Måling for faktabaserte avgjørelser

Forutsetning for å gjennomføre riktige tiltak, er kunnskap om her-og-nå-situasjonen. Derfor tilbyr Storm Aqua bistand til måling. Bildene er fra Paradis i Stavanger, hvor Storm Aqua nylig monterte måleutstyr i en kum på en fellesledning. Kummen står i vegbanen,...

Prefabrikkert betongregnbed i drenerende dekke

Prefabrikkert betongregnbed i drenerende dekke

Alma regnbed er et prefabrikkert og vintertilpasset regnbed av betong, tilrettelagt for god infiltrasjon. Funksjonen og vekstmassen i Alma er dokumentert og optimalisert gjennom et grundig utviklingsarbeid, samt en bachelor- og en masteroppgave. Regnbedet kan blant...

Flettemur på Testfeltet

Flettemur på Testfeltet

I det sør-østlige hjørnet av Skjæveland Gruppens Test- og demonstrasjonsfelt ble det i 2016 montert en Flettemur. Flettemur-elementene kan kombineres slik at de danner vertikale eller horisontale grønne landskap, og benyttes blant annet til fordrøying og rensing av...

Flettemur – demonstrerer vertikalt regnbed

Flettemur – demonstrerer vertikalt regnbed

I det sør-østlige hjørnet av Test- og demonstrasjonsfeltet ble det i 2016 montert en Flettemur. Elementene kan utformes som vertikale eller horisontale grønne landskap, og benyttes blant annet til fordrøying og rensing av overvann. Birkeland Maskin Haugesund Qmax...

Pilotprosjektene i Klima 2050

Pilotprosjektene i Klima 2050

Klima 2050 skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer. Arbeidet gjøres for en stor grad gjennom pilotprosjekt. Her er en oversikt over fremdrift og mål. Klima 2050 har ansvar både for å...

LOD i åpne vannveier – det virker!

LOD i åpne vannveier – det virker!

Strenge kommunale krav til overvannsdisponeringen gav utradisjonelle løsninger i dette byggefeltet, dimensjonert for 500 boenheter. Nå forsvinner nedbøren så fort at det er vanskelig å få bilde av vann i vannveiene! Byggefeltet ligger i en sørvendt skråning øst i...

Skjæveland Gruppen; fra produkt- til systemleverandør

Skjæveland Gruppen; fra produkt- til systemleverandør

For Skjæveland og Multiblokk har drivkraften alltid vært å utvikle produkter som løser utfordringer. Da selskapene for alvor tok steget over til å utvikle nye produkter og løsninger for lokal overvannsdisponering, oppsto behovet for å også utvikle et fullskala...

Teknisk Godkjenning

Teknisk Godkjenning

Nå kommer teknisk godkjenning for prefabrikerte løsninger for håndtering av overvann. Teknisk Godkjenning er en ordning som SINTEF har stått i mange år. Nå er den blitt utvidet til også å omfatte prefabrikkerte løsninger for håndtering av overvann. Dette kommer som...

Driftsveileder for overvannsløsninger

Driftsveileder for overvannsløsninger

Et pilotprosjekt i Klima 2050 bidrar til lang levetid på overvannsløsninger. De nye løsningene for overvannsdisponering fra Skjæveland og Multiblokk inngår i sikring av infrastruktur og annen skadeforebygging, og har derfor høy standard. Det er allerede krav til at...

Klimatilpasningsdagene 2019 ; her er alle foredragene

Klimatilpasningsdagene 2019 ; her er alle foredragene

Praktisk overvannsdisponering - Tverrfaglighet og samspill, var tema for Klimatilpasningsdagene i 2019. Foredragene startet med overvannsdisponering i endring og utvikling, og ble avsluttet med praktiske eksempler knyttet til drift- og vedlikehold. Hovedbolkene i de...

Åpne vannveier og fordrøyningsmagasin

Åpne vannveier og fordrøyningsmagasin

– Gjør vannet tilgjengelig! La folk få oppleve det og la barna bli kjent med naturen, nærmest stråler Amalie Rage. Takket være strenge kommunale krav til lokal overvannshåndtering har nedbøren blitt en trivselsfaktor i dette byggefeltet. Området opparbeides uten noen...

Overvannsløsninger; teori og praksis

Overvannsløsninger; teori og praksis

Teoretisk kunnskap er verdifull. Men å se konkrete løsninger og produkter i virkeligheten gir avgjort en merverdi. Nylig besøkte Asplan Viaks Vann- og miljøavdeling Test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk. Befaringen var avslutningen på årlige fagdager for...

Når himmelens sluser åpner seg

Når himmelens sluser åpner seg

– Vi kan ikke bygge oss ut av problemene, men nye løsninger og nye måter å bygge på kan hjelpe oss å begrense skadene et endret klima fører med seg. Hvis vi ikke gjør det, blir det flere oversvømmelser og flere problemer. – Vi vet jo hvilken vei klimaet går. Tone...

Glimt fra noen overvannsverktøy

Glimt fra noen overvannsverktøy

Forskning på Alma regnbed, permeable dekker, behov for å håndtere store vannmengder, også via rør av store dimensjoner, samt kombinasjon av ulike løsninger er tema fra Skjæveland Gruppen på Klimatilpasningsdagene 2019. Her er noen videoglimt til inspirasjon.

Økt kapasitet hos Storm Aqua

Økt kapasitet hos Storm Aqua

Storm Aquas oppgave er å hjelpe med klimatilpasset overvannsdisponering. Nå er staben utvidet. Lars Møller-Pedersen, og ja, han er sønn av Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, begynte å arbeide hos Skjæveland og Storm Aqua i august. For Storm Aqua har han...

Lær av det som er gjort

Lær av det som er gjort

Stavanger kommune er kåret til Norges beste kommune innen klimatilpasning. Hvordan blir man det? Og hva kan andre lære? Styrtregnet på Østlandet første uken i september i år har ifølge NRK Østlandet ført til vannskader for over 250 millioner kroner. Normalt...

Status Klima 2050; prosjektene skaper endring

Status Klima 2050; prosjektene skaper endring

Klima 2050 begynte sitt arbeid 2015 og skal gjøre sitt arbeide frem til 2022. Nylig kom et internasjonalt panel med midtveisevalueringen. Der står blant annet: (vår oversettelse fra engelsk) «Ledelsen av senteret er utmerket. Senteret bedriver internasjonal...

Storm Aqua; bakgrunn og mål

Storm Aqua; bakgrunn og mål

Norge trenger nye løsninger for overvannshåndtering. Blant forutsetningene for å lykkes med å utvikle og implementere det, er dokumentert fakta fra reelle forsøk. Derfor bestemte eierne av Skjæveland Gruppen seg for å bygge et storstilt test- og demonstrasjonsfelt på...

Forsket på fordrøyende tak og frost

Forsket på fordrøyende tak og frost

Multiblokk lanserte, i samarbeid med andre, grå tak i 2017. Her tidsforsinkes nedbøren i oppbyggingen under betongstein på tak. Men hva skjer når det fryser? På taket til Høvringen renseanlegg i Trondheim pågår et forskningsprosjekt, som følge av samarbeidet i Klima...

Spar penger – bruk permeabelt dekke

Spar penger – bruk permeabelt dekke

Går det som Miljødirektoratet foreslår, kan eiere av bygg, parkeringsarealer, gårdsplasser og innkjørsler i byer og tettsteder spare penger på å lede overvannet ned i bakken, eller ut i terrenget, på egen tomt. Når det skjer vil permeable dekker på egnede areal...

Ny masteroppgave på Alma Regnbed

Ny masteroppgave på Alma Regnbed

Alma regnbed er et prefabrikkert og vintertilpasset regnbed av betong, tilrettelagt for god infiltrasjon. Funksjonen og vekstmassen er dokumentert og optimalisert gjennom et grundig utviklingsarbeid, samt en bachelor- og en masteroppgave. Nå arbeider NTNU-student...

Har du utfordringer?

Har du utfordringer?

Storm Aqua AS hjelper til med klimatilpasset overvannsdisponering, og vi kan løse det meste. Klimaendringer, økt byggeaktivitet og kapasitetsbegrensninger i ledningsnettet gir økte utfordringer med disponering av overvann. Det krever ny kunnskap og løsninger. Storm...

Per løser utfordringer

Per løser utfordringer

Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, har løsninger og verktøy for overvannshåndtering. Men hvem er han? Og hva kan han gjøre for deg? Ting henger sammen, innen overvann– og i livet. Det er ikke tilfeldig at Per Møller-Pedersen arbeider med...

Felt for forskning på overvannsløsninger

Felt for forskning på overvannsløsninger

Når du skal etablere, profilere og selge noe helt nytt, må du være trygg på løsningene dine. Dessuten må du ha noe å vise til kunder, konsulenter og andre kontakter. Derfor har Skjæveland Gruppen etablert et test- og demonstrasjonsfelt for overvannsløsninger. Blant...

Aktiv deltakelse i Vannklyngen

Aktiv deltakelse i Vannklyngen

Gjennom Storm Aqua tar Skjæveland Gruppen ansvar i Vannklyngen, samlingspunktet for vannbransjen i Norge. Ved årsmøtet i Vannklyngen den 7. mars 2019 ble Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, valgt inn i styret i Vannklyngen. Dette er en næringsrettet...

Forskningsrådet anerkjenner innovasjon i Skjæveland Gruppen

Forskningsrådet anerkjenner innovasjon i Skjæveland Gruppen

Skjæveland får økonomisk støtte til utviklingen av flertrinns rensekonsept for vegvann. Multiblokk får økonomisk støtte til videreutvikling av fordrøyende uterom på tak. Norges forskningsråd er den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for regjerningen og...

Storm Aqua følger opp seks masterstudenter i vår

Storm Aqua følger opp seks masterstudenter i vår

Seks studenter ved NTNU gjennomfører nå sine masteroppgaver i tilknytning til Klima 2050, i samarbeid med Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua. Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua er aktive industripartnere i forskningssamarbeidet Klima 2050. Gjennom...

Alma regnbed; et lovende verktøy for overvannshåndtering

Alma regnbed; et lovende verktøy for overvannshåndtering

Det prefabrikkerte regnbedet fra Skjæveland er plassbesparende, enkelt å montere, gir tryggere vinterdrift og kan utformes med kapasitet tilpasset hvert enkelt prosjekt. Regnbed, nedsenkninger i terrenget plantet til med naturlig og stedstilpasset vegetasjon, er areal...

2019; et år i innovasjonens og produktutviklingens tegn

2019; et år i innovasjonens og produktutviklingens tegn

Skjæveland Gruppen har som mål å tilby kompetanse og produkter som kan løse oppgaver knyttet til håndteringen av overvann i utbyggingsprosjekter. Skjæveland og Multiblokk har lenge vært blant de ledende selskapene innen overvannsløsninger og -produkter. For fire år...

2018; kompetanseheving, kompetansedeling og prosjekteringsbistand

2018; kompetanseheving, kompetansedeling og prosjekteringsbistand

Storm Aqua ble etablert for å hjelpe til med klimatilpasset overvannsdisponering. Vi har igjen lagt et innholdsrikt år bak oss. Som et kompetanseselskap innen overvannsdisponering konsentrerer vi arbeidet vårt innen fire områder; Planlegging, hvor vi gir praktiske...

Test- og demonstrasjonsfelt; et levende utendørs klasserom

Test- og demonstrasjonsfelt; et levende utendørs klasserom

Produktutvikling kan være krevende. En skal skape nye produkt og systemer som løser eksisterende og i noen tilfeller kommende problem. I tillegg skal en bygge opp erfaring. Dette skal introduseres til potensielle kunder. Skjæveland og Multiblokk driver kontinuerlig...

Forsker på vinterdrift av grunne overvannsløsninger

Forsker på vinterdrift av grunne overvannsløsninger

Skjæveland Gruppen har investert betydelige summer i et testfelt i Sandnes, hvor en blant annet forsker på og dokumentere grunne overvannsløsninger. Nedbør er det nok av på Vestlandet, og resultatene er lovende. Men det er ikke initiativtagerne fornøyd med. Testfeltet...

Masteroppgave på Alma regnbed

Masteroppgave på Alma regnbed

For ett år siden ble det gjennomført en bacheloroppgave for å demonstrere funksjonen og teste sammensetningen av vekstmedie til Skjævelands prefabrikkerte Alma regnbed. Nå arbeider sivilingeniørstudent Dennis Kliewer på en masteroppgave hvor han utvikler...

Deler erfaring med de unge

Deler erfaring med de unge

Fra tid til annen møter Storm Aqua skoleelever for å lære dem om konsekvensene av klimaendringer og løsninger for å håndtere disse. Den 22. oktober var tre klasser fra Tryggheim videregående skule på besøk hos Storm Aqua for å lære om overvannsdisponering. Per...

Permeable betongdekker – konferanse i Korea

Permeable betongdekker – konferanse i Korea

Skjæveland Gruppen, ved Multiblokk og Storm Aqua, deltok nylig på den tolvte internasjonale konferansen for betongdekker, ICCBP 2018. Arrangementet ble gjennomført i Seoul i Sør Korea, gikk over tre dager og samlet deltakere fra hele verden. En betydelig del av...

Prosjekteringsbistand fra Storm Aqua

Prosjekteringsbistand fra Storm Aqua

Krav om infiltrasjon og fordrøying av tak- og overflatevann i åpne anlegg innenfor planområdet, skapte utfordringer for en utbygger i Sandnes. Takket være prosjekteringsbistand fra Storm Aqua er prosjektet realisert. På Hesthammaren, i bydelen Hommersåk i Sandnes, er...

Bedre varsler om nedbørshendelser

Bedre varsler om nedbørshendelser

Det arbeides med å utvikle verktøy som vil gi langt mer presise prognoser for ekstremnedbør og værhendelser i Norge. Dette kan bidra til bedre dimensjonering av overvannssystemer og annet flomforebyggende arbeid. Meteorologisk institutt benytter målinger når de gir...

Dette var Klimatilpasningsdagene 2018

Dette var Klimatilpasningsdagene 2018

Vi ble kjent med nye prosjekt, med valgene som blir tatt underveis i prosjekteringer, med verktøy for overvannshåndtering og innovasjonsprosesser. Vi møtte landskapsarkitekter, VA-ingeniører, kommuner, konsulenter, representanter for leverandører og flere andre...

Spesialkonstruert vekstmedium i regnbedene

Spesialkonstruert vekstmedium i regnbedene

Forutsetning for at regnbed skal håndtere overvann på en effektiv måte, er at massen har tilstrekkelige drenerende egenskaper. Samtidig må vekstmediet være tett nok til å danne et godt utgangspunkt for plantevekst. Dette vil deltakerne...

Samskaping for bærekraftige løsninger i nytt klima

Samskaping for bærekraftige løsninger i nytt klima

I Stavanger møttes sentrale aktører for å snakke om konkrete handlinger som gjøres og kan gjøres for å tilpasse byer til en ny virkelighet, forårsaket av klimaendringer. Blant de inviterte var Per Møller-Pedersen, fra Storm Aqua. Temaet for denne workshopen, i regi av...

Effektiviserte infiltrasjonsmålinger

Effektiviserte infiltrasjonsmålinger

«Det er vår konklusjon at det undersøkte området vil egne seg godt for lokal håndtering av overvann ved hjelp av infiltrasjon. Vi mener det kan være mulig å infiltrere det meste av overvannet lokalt på tiltaksområdet med intet eller begrenset utslipp til offentlig...

Bygg trygge vannveier – FØR flommen kommer

Bygg trygge vannveier – FØR flommen kommer

Like sikkert som våren, er varslene om fare for flom. Med klimaendringene er utfordringene aktualisert og forverret. Men det finnes allerede noen løsninger i markedet. Norges vassdrags- og energidirektorat fryktet ny storflom i vår. Årsaken er mye snø og...

Klima 2050; Pilotprosjekt for fremtiden

Klima 2050; Pilotprosjekt for fremtiden

Klima 2050 skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer. Skjæveland Gruppen er industripartner i Klima 2050. Senteret arbeider med konsekvensene av både ekstremvær og gradvise klimaendringer....

Funksjonelt og drenerende industristeinsdekke

Fremfor å asfaltere sin nye oppstillingsplass, valgte Tine meierier å dekke arealet med permeabel industristein av betong. Det gir et flatt og tørt dekke med ekstrem toleranse for punktbelastning. Tine meierier på Grannes i Sola får opparbeidet 4200 kvadratmeter til...

Landskapsarkitektens valg

Landskapsarkitektens valg

Asplan Viak hadde ansvaret for utformingen av uteområdet ved Havnespeilet i Sandnes sentrum. Føringene fra kommunen var blant annet permeabelt dekke. Landskapsarkitekten valgte Gangbane Dren fra Multiblokk. For flere år siden startet Sandnes kommune et...

Overvann, som ressurs og utfordring

Overvann, som ressurs og utfordring

«Overvann er en ressurs», sa senioringeniør Kirsten Vike i et foredrag på Klimatilpasningsdagene i august 2017. Senhøsten 2013 beskrev hun hvorfor det ville bli nødvendig å ta i bruk mulige tilleggsløsninger som grønne tak, regnbed og trær, for å redusere...

Anlegg for rensing av vegvann

Anlegg for rensing av vegvann

Fylkesveg 505 bygges nå ut. Vegvannet skal ledes til Figgjoelva, men må først renses. Etter innspill fra Storm Aqua modifiseres et nedgravd sedimentasjonsbasseng til et storstilt testanlegg for rensing av vegvann. Vegvann inneholder forurensninger i forskjellig form -...

Prosjekteringsbistand til konsulenter

Prosjekteringsbistand til konsulenter

Jærconsult fikk i oppdrag å prosjektere VVA-planen for en blokk, hvor det i reguleringsplanen var slått fast at all nedbør skal håndteres på egen grunn. Da ba de om innspill fra Storm Aqua. Prosjektet ligger på Hove i Sandnes kommune. Tomten vender ut mot Hoveveien,...

LOD beskrevet nesten uten ord

LOD beskrevet nesten uten ord

En forutsetning for utbyggingen av fotballhallen Stangeland Arena var at overvannet ble håndtert på egen tomt. Tomten var ikke den enkleste å gi seg i kast med; grunnvannet står usedvanlig høyt og tomten ligger nederst i en bakke. Om ikke det skulle være nok, så...

Da det riktige var V-fall og Qmax Storm

Da det riktige var V-fall og Qmax Storm

– I dette prosjektet er det innlysende at vi har alt å vinne på å legge Qmax Storm midt i veien, og å etablere sentrumsgatene som mulige flomveier. Det sa Dag Tobiassen, kvalitetsleder i ingeniørvesenet i Kristiansand kommune, da han deltok på Klimatilpasningsdagene i...

Det barna ikke vet – et forsøksprosjekt i skoleveien

Det barna ikke vet – et forsøksprosjekt i skoleveien

Sandnes kommune har, i samarbeid med andre, i flere år arbeidet for å utvikle nye, trygge og effektive løsninger innen overvannsdisponering. Et villere og våtere klima vil påvirke alle urbane strøk og Sandnes sentrum er spesielt utsatt. Det er den siste arbeidsuken...

Fant nytt funksjonelt vekstmedium for prefabrikkerte regnbed

Fant nytt funksjonelt vekstmedium for prefabrikkerte regnbed

Regnbed kan både fordrøye og rense overflatevann, forutsatt at vekstmediet er riktig. Temaet er gransket i flere forsøk, nå også i et prosjekt med positivt resultat i regi av Storm Aqua og Skjæveland. I desember 2017 leverte bachelorstudent Mette Haugen oppgaven med...

Levende vann, bymiljø og blå-grønn trivsel!

Vi må bort fra oppfatningen om at vann er et problem. Vann er en enestående ressurs, og vi er i hovedsak velsignet med det i rikelige mengder. Det er de tradisjonelle måtene våre for å håndtere overvann på som må endres. Gode utearealer og -bomiljø var temaet da Grønn...

Veivannhåndtering i myrområde

Fra Storm Aqua fikk Statens vegvesen løsningen på å håndtere overvannet fra en fire kilometer lang veistrekning, i et myr-utsatt område, uten offentlig overvannsledning. Årsvollveien i Sandnes, på grensen mot Sola, breddeutvides mot nord. På sørsiden skal det...

Betongdekke i miljøgater – Slik fikk Lyngdal økt handel

– Det eneste som sank var gjennomgangstrafikken! Utbruddet fra Roy Fredbo er svaret på vårt spørsmål om resultatet av den omfattende oppgraderingen i Lyngdal sentrum. Helt sant er svaret hans ikke, for nedbøren synker og renner vekk den også. Det skal vi komme tilbake...

Med I-Front på besøk

Med I-Front på besøk

I-Front er et klimatilpasningsnettverk som består av elleve av de største byene i landet. I går og i dag deltar representanter fra kommunene, sammen med representanter fra Miljøverndirektoratet, på I-Front-samling i Stavanger-Sandnes. Tema for samlingen er...

Redusert kostnad og spart tid med grunn separering

Redusert kostnad og spart tid med grunn separering

På bakgrunn av prosjekt Storm Aquas har arbeidet med kan vi trygt slå fast at grunne overvannssystem kan benyttes både på nye prosjekt og rehabilitering. Hovedgaten i Sandnes sentrum, Langgaten, som en gang i tiden var landets lengste gå- og handlegate, trengte et...

På taket; samspill om nye urbane uterom

På taket; samspill om nye urbane uterom

Heidi Borgersen, daglig leder i Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter AS, har et brennende engasjement for god utnyttelse av takarealer i byene og har bred erfaring fra dette arbeidet. Gjennom tverrfaglig samarbeid og i møter med andre, utvikles enda bedre løsninger....

Landskapsarkitektur, tak og nye overvannsløsninger

Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter AS utarbeider plan for uteområde og overvannshåndtering på prosjektet Anker Studentboliger i Oslo. Kommunale begrensninger, eksisterende bebyggelse og utfordrende grunn fordrer en bred løsning for disponeringen av overvannet....

Byggefelt med åpne vannveier

Byggefelt med åpne vannveier

Lokal infiltrasjon er gått fra å være en alternativ løsning for overvannshåndtering til å bli et krav. Sandnes kommune krever lokal overvannshåndtering, basert på infiltrasjon i planområdet. Blant utfordringene er når grunnen ikke er egnet for infiltrasjon. For et...

Grunt overvannsnett i vernet bydel

Det graves i «Posebyen.» Denne gamle bydelen, som består av husene som sto igjen etter den andre bybrannen i Kristiansand, får nytt vann- og avløpssystem. Posebyen i Kristiansand: Vi møter anleggsarbeiderne i en sidegate i bydelen tidlig i mai, 2017. I hovedgaten skal...

Herlighetsfaktorer og muligheter

Herlighetsfaktorer og muligheter

Årets møteplass for praktiske løsninger, Klimatilpasningsdagene 2017, er over. Vi har lært, blitt inspirert og sett nye muligheter. To begrep kommer til å henge igjen; «herlighetsfaktor» og «separering heavy pluss.» Ordene ble brukt av henholdsvis Louise Fiil Hansen,...

Alle snakker om været – Storm Aqua gjør noe med det!

Alle snakker om været – Storm Aqua gjør noe med det!

Vi må tilpasse oss en ny klimatisk virkelighet. Bygg.no har skrevet en artikkel om Storm Aqua og selskapets arrangement Klimatilpasningsdagene 2017. Arrangementet blir gjennomført på Sola og i Sandnes 30. -  31. august. Storm Aqua har vært med i utviklingen av en...

Urbane uterom; fordrøyende tak som fungerer

Urbane uterom; fordrøyende tak som fungerer

I «alle år» har takvann blitt ledet til bakken eller overvannsnettet via takrenner- og rør. Klimaendringene gjør at vi trenger å utvikle nye løsninger. Skjæveland Gruppen, ved Storm Aqua, deltar i et forsøksprosjekt hvor målet blant annet er å forsinke vannets vei ned...

Lekkert i Lyngdal!

Lekkert i Lyngdal!

Sentrum av Lyngdal er oppgradert. Høy estetikk, varig kvalitet og tilnærmet full lokal infiltrasjon var førende krav. Storm Aqua ble engasjert i arbeidet med å utforme planen for oppgraderingen av Lyngdal sentrum. Her er en beskrivelse av hele prosjektet.

Flerfunksjonelle murelement; Flettemuren

Flerfunksjonelle murelement; Flettemuren

Elementene som benyttes i Flettemuren ble opprinnelig utviklet til forstøtning og murer. Etter en videreutviklingsprosess kan de nå benyttes til alt fra vertikale og horisontale grønne landskap til fordrøying og rensing av overvann. Flettemuren fordrøyer overvann, har...

Overrislingsanlegg for permeable dekker

Overrislingsanlegg for permeable dekker

Per Møller Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, presenterer permeable dekker i en ny film. I filmen beskriver han hvordan permeable dekker er bygget opp og han viser funksjonen til overrislingsanlegget på testfeltet som Storm Aqua har ansvaret for.

Permeable dekker og frost

Permeable dekker og frost

Går det? Vannmettet masse fryser og er utsatt for teleskader. Masse uten finstoff, slik som benyttes under permeable dekker, er fullt av hulrom som vannet renner ned gjennom. Derfor er permeable dekker mindre utsatt for teleskader. Hovedprinsippet for permeable dekker...

Storm Aqua – Et tilbakeblikk på 2016

Storm Aqua – Et tilbakeblikk på 2016

Når vi nå nærmer oss årsskiftet, er det naturlig å se tilbake på året som gikk. Året har hatt mange milepæler, hvorav to er spesielt viktige. Disse har bidratt til at Storm Aqua og Skjæveland Gruppen virkelig er kommet på overvannskartet i Norge. Storm Aqua leverer...

Se prosjektfilm om Hermod Teigen!

Se prosjektfilm om Hermod Teigen!

På Foss Eikeland er et industriområde anlagt med full lokal infiltrasjon av overvann og ingen utslipp til offentlig nett. Der er både overflaten og traubunnen formet slik at overvannet ledes i riktig retning. Grunnarbeidet ble startet på forsommeren, og arealet dekkes...

Storm Aqua: en samspillpartner innen vannutfordring også i nord

Storm Aqua: en samspillpartner innen vannutfordring også i nord

Som så mange andre kommuner, har Tromsø utfordringer innen overvann. I nord får klimaendringene en ekstra effekt fordi infrastrukturen også skal å takle store nedbørsmengder midtvinters, på frossen bakke, is og snø. Tromsø kommune har tatt tak i utfordringene med...

Sig. Halvorsen hevet kompetansen

Sig. Halvorsen hevet kompetansen

Sig. Halvorsen, distriktets ledende rørleggerfirma med over 65 år i bransjen, er en totalleverandør av rørleggertjenester. Med krevende kunder har Sig. Halvorsen bygget opp en solid ingeniørstab, der prosjektering er en betydelig og viktig del. Av den grunn har de...

Et grå-blått forskningsprosjekt på taket

I alle år har løsningen for takvann vært å få vannet vekk fra taket så fort som mulig. Nå har Skjæveland Gruppen vært med på å etablere et grå-blått tak, hvor målet både er å utvikle et brukstak og å tidsforsinke vannet på taket. Taket ligger i Trondheim, og er ett av...

Alt overvannet håndteres på tomten

Alt overvannet håndteres på tomten

Overvannsløsningen for Stangeland Arena ble utviklet ut fra tre hovedformål: Alt overvann skal håndteres lokalt på tomten, overvannsløsningen skal være grunn og overvannsløsningen skal være et utstillingsvindu. Havdur IL har åpnet ny fotballhall på Tjelta....

Ny, innovativ, overvannshåndtering i Lyngdal

Ny, innovativ, overvannshåndtering i Lyngdal

I Lyngdal pågår en fullstendig oppgradering av sentrumskvartalet. Når den er gjennomført skal senteret ha høy estetisk og fremtidsrettet kvalitet. Så mye som mulig av overvannet skal håndteres lokalt. Oppgraderingen skal være funksjonell og tilpasset naturlige...

Presentasjoner fra konferansen, 2016 Klimatilpasningsdagene

Presentasjoner fra konferansen, 2016 Klimatilpasningsdagene

Klimatilpasningsdagene i Sandnes ble arrangert for første gang 25. og 26. august 2016, på Hotel Residence. Rundt 120 personer deltok på konferansen. Hovedtemaet, praktiske løsninger for overvannshåndtering, ble belyst gjennom presentasjoner knyttet til ulike områder....

Konsentrat fra Klimatilpasningsdagene 2016

I løpet av Klimatilpasningsdagene i Sandnes, i august 2016, ble praktiske løsninger for overvannshåndtering belyst gjennom 24 foredrag og omvisninger på 3 lokasjoner. Sjur Paulsen, daglig leder i Doublethink, holdt foredraget: «Vann som en utfordring og en ressurs.Han...

Klimatilpasningsarbeid i Sandnes

Klimatilpasningsarbeid i Sandnes

Myndighetene har bedt kommuner om å begynne på klimatilpasningsarbeidet. I Rogaland skal en gjennom prosjektet Robær løse konkrete utfordringer knyttet til blå-grønn infrastruktur. I urbane områder håndteres lokalt overflatevann i dag i hovedsak ved at vannet ledes...

Permeabelt dekke gir tørre omgivelser

For flere år siden startet Sandnes kommune et omfattende prosjekt knyttet til fremtidsrettede overvannsløsninger. Deler av sentrum får et nytt overvannsnett, montert høyere enn det etablerte, og alle nye bygg og prosjekt skal utformes etter nye krav som ivaretar...

Studietur til Storm Aqua

Studietur til Storm Aqua

Sørlandskommunene Kristiansand, Lillesand og Mandal besøkte i juni Storm Aqua for å lære mer om helhetlige overvannsløsninger. Kompetanseselskapet Storm Aqua arrangerte tidligere på våren et miniseminar i Kristiansand. Som en konsekvens av dette besøkte de tre...

Overvannshåndtering i trafikksammenheng

Overvannshåndtering i trafikksammenheng

Rogaland Trafikktekniske Forening valgte å legge et av sine lunsj-seminar til Storm Aqua. Den 6. juni besøkte om lag 25 medlemmer av foreningen, i hovedsak ingeniører og rådgivere fra Statens vegvesen, kommuner og annet, Storm Aqua. Daglig leder Per Møller-Pedersen...

Rene resultater

Rene resultater

Vagleskogveien er en kommunal vei uten påkobling til overvannsnett, i nedbørsbelastede Sandnes. All nedbøren infiltreres i grunnen, via fire ifs-kummer levert av Skjæveland. Skjæveland Gruppen har inngått avtale med kommunen om tilgangen til kummene i den kommunale...

Slisserenner i veien

Slisserenner i veien

Vann i veibanen kan skape trafikkfarlige situasjoner. Slisserenner, brukt på riktig måte, kan fange opp potensielt farlig overvann. Både brukt på tvers, og på langs, kan slisserenner forebygge trafikkfarlige situasjoner. Slisserenner fanger opp overvann langt mer...

Styrker Storm Aqua

Styrker Storm Aqua

Tidligere daglig leder i Skjæveland, Aage Gjesdal, er gått inn i en rolle i Storm Aqua. Dette styrker organisasjonen ytterligere. Innovative produkter og løsninger for overvannshåndtering har i en årrekke vært kjennetegnet på vår søsterbedrift Skjæveland. De senere...

Masteroppgave på Testfeltet

Masteroppgave på Testfeltet

Måleresultatene fra Testfeltet inngår i masteroppgaven til student Jens Trandem. Resultatene legger han frem ved NTNU i juni. Student Jens Trandem har fått tilgang til alle måledata fra Testfeltet hos Multiblokk, som Storm Aqua har ansvaret for å drifte. Måledataene...

Skjæveland Gruppen er industripartner i Klima 2050

Skjæveland Gruppen er industripartner i Klima 2050

Partnerskapet i Klima 2050 gir de tre søsterselskapene i Skjæveland Gruppen, Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua, mulighet for å utvikle fremtidsrettede overvannsløsninger i samarbeid med de beste. Klima 2050 - Reduksjon av samfunnsrisiko knyttet til klimaendringer...

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.