Betongdekke i miljøgater – Slik fikk Lyngdal økt handel

– Det eneste som sank var gjennomgangstrafikken! Utbruddet fra Roy Fredbo er svaret på vårt spørsmål om resultatet av den omfattende oppgraderingen i Lyngdal sentrum.

Helt sant er svaret hans ikke, for nedbøren synker og renner vekk den også. Det skal vi komme tilbake til. Poenget er at investeringen og innsatsen i Lyngdal har båret frukter; trivselen har økt, salget har økt og handelsstanden, byens befolkning og besøkende har tatt bykjernen tilbake. Alt takket være oppgraderingen av gågatene og veiene i sentrum.

Gangbaneheller, Qmax Storm og brostein danner et nydelig og tørt gategulv i Lyngdal.

Fullstendig  fornøyd

Der det før lå asfalt og nedslitte heller, er det i dag nye og solide betongheller av god kvalitet. Torg, gater og gangareal er oppgradert med hellene Gangbane og Gangbane dren fra Multiblokk. Overgangen mellom gangarealene og kjøre-, møblerings-  og parkeringsarealene er markert med gatestein i granitt. Sentrumsgatene er møblert med treplantekummer, benker og sykkelstativ. Og i oppbyggingen under betonghellene, ligger det grunne avrenningssystemet Qmax Storm fra Skjæveland. Det som synes på toppen er ledeheller og nedløpsrister, som er dekorative samtidig som de effektivt leder vekk nedbøren.

– Vi har utelukkende hatt positive erfaringer etter oppgraderingene, forteller kommunens prosjektleder Roy Fredbo, i teknisk seksjon.

En vellykket endring

Det var kommunestyret som forsto at de måtte ta grep for å klare å holde liv i sentrum.

Prosjektet ble startet etter fellesferien sommeren 2016, og avsluttet før ferien året etter. Politikerne bevilget penger som markedsforeningen kunne disponere i samråd med kommunen. Samtidig oppgraderte kommunen vann- og avløpsnettet.

Målene var at sentrumskvartalet skulle få høy estetisk og fremtidsrettet kvalitet. At så mye som mulig av overvannet skulle håndteres lokalt, og  at oppgraderingen ble funksjonell og tilpasset naturlige sentrumsfunksjoner.

Her kan du lese mer om byfornyingsprosessen i Lyngdal, her er også flere bilder og full beskrivelse av løsningene.

Tilrettelagt parkering

Fire gater møtes i sentrum, og det er fortsatt åpent for gjennomgangstrafikk, nå med enveiskjøring. Men etter at bilveien ble belagt med Gangbane Dren, en permeabel helle fra Multiblokk, velger bilistene i hovedsak å kjøre rundt, fremfor gjennom.

– Du bruker ikke sentrum som en snarvei lengre. Nå føler du at du må ha en grunn for å kjøre inn, forteller Fredbo.

Thor Ove Aas, daglig leder i Lyngdal Markedsforening bekrefter at gjennomgangstrafikken i sentrum er redusert. Men med gode parkeringsplasser i tilknytning til miljøgaten, er det også tilrettelagt for parkering nær butikkene.

– Vi er virkelig godt fornøyd og opplever at hyttefolk bruker sentrum på en helt annen måte enn tidligere. Sentrum ble godt besøkt i sommer, selv om det var mye nedbør. For handelsstanden var det utfordrende mens arbeidet pågikk, men resultatet er riktig bra.

Etter oppgraderingen med hellene Gangbane og nye utemøbler har stemningen i sentrum blitt helt annerledes. Selv uten snø er bilder fra Lyngdal sentrum rene julekortmotiv.

Alle bilder: Thor Ove Aas, daglig leder Lyngdal Markedsforening.

Fakta:

I Lyngdal sentrum møtes fire gater: Agnefestveien, Kirkeveien, Grøndokka og Torggata. Gatene var nedslitte og trengte fornying. Lyngdal Markedsforening og Lyngdal kommune besluttet i fellesskap å oppgradere sentrumskvartalet.

Gatene ble utformet med v-profil, med lavbrekk i senter av veiene. I lavbrekket i senter av veiene ligger det en lukket flomvei av avrenningssystemet Qmax Storm, med sandfangkummer. Under spesielle klimatiske forhold vil denne lukkede flomveien fange opp et eventuelt overløp fra det permeable dekket.

Qmax Storm har rister som er plassert i en renne i kjørearealet. Flomveien er montert med fall mot sandfangkummene, disse er plassert i knekkpunkter.

Gangarealene har fått tett dekke av gangbaneheller, mens kjøre-, møblerings- og parkeringsarealer har fått permeabelt dekke, av Gangbane Dren, som infiltrerer overvannet til grunnen.

Ideskaper og arkitekt har vært arkitekt Ole Ertzeid, Lyngdal.

Storm Aqua ble engasjert for å ivareta håndtering av overvannet, og samtidig foreslå hvordan oppgraderingen kunne foregå i praksis. Mens COWI på oppdrag av Storm Aqua fikk i oppdrag å foreta detaljprosjekteringen.