Dette var Klimatilpasningsdagene 2018

Vi ble kjent med nye prosjekt, med valgene som blir tatt underveis i prosjekteringer, med verktøy for overvannshåndtering og innovasjonsprosesser. Vi møtte landskapsarkitekter, VA-ingeniører, kommuner, konsulenter, representanter for leverandører og flere andre faggrupper.

Storm Aqua mener at de beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann ligger i en helhetlig tilnærming, en tverrfaglighet og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannsdisponering.

I dagene 12. og 13. september var representanter fra åtte kommuner, tre offentlige byggherrer, SINTEF og NIBIO, 17 ulike leverandører samt 13 konsulentfirmaer samlet for å lære, og for å bli kjent med hverandre, under Klimatilpasningsdagene 2018, arrangert av Storm Aqua.

Tirsdag 24. september og onsdag 25. september 2019 arrangerer Storm Aqua AS igjen «Klimatilpasningsdagene» på Clarion Hotel Air like ved Stavanger Lufthavn Sola. Som i 2018 arrangeres konferansen i samspill med Klima 2050.

Vi opprettholder og intensiverer vårt fokus på praktiske løsninger for disponering av overvann. Vi mener at de beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann ligger i en helhetlig tilnærming, en tverrfaglighet og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannsdisponering.

Her er lenken for mer informasjon og påmelding til Klimatilpasningsdagene 2019.

Under bildet finner du en oversikt over foredragene og foredragsholderne, samt foredragene fra årets konferanse.


Per Møller-Pedersen, arrangør og daglig leder i Storm Aqua, åpnet Klimatilpasningsdagene 2018. Foto: Christen Ræstad.

Ordstyrer og arrangør Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua AS, åpnet årets arrangement. Han innledet også temaet for den første foredragsbolken; Overvannsdisponering og Klimatilpasninger.

Frances Eaton, juridisk- og complience-direktør hos Nysnø Klimainvesteringer holdt foredraget: Paralleller til arbeidet med begrensning av klimagassutslipp.

Linmei Nie, direktør i CSDI Water Tech holdt foredraget Sponge City Construction in China – a strong vision for the future.

Drivkrefter, visjoner og mål ble ledet av regionsleder Thor-Inge Thrana hos Multiconsult.

Ingerid Pegg, rådgiver innen overvann og klimatilpasning i Stavanger kommune, holdt foredraget: Visjoner og veikart for klimatilpasning med naturbaserte løsninger – UnaLab.

Christen Ræstad, daglig leder i sitt eget firma, holdt foredraget: Den krevende kunden som stimulerer til innovasjon.

Espen Eek, seksjonsleder for Landskap, areal og utredning i region Sør hos Multiconsult holdt foredraget; Prosesser og utfordringer i store urbane prosjekter.

Overvann i det urbane landskap ble ledet av landskapsarkitekt Marit Mong, fra NLA Rogaland.

Marianne Berge, landskapsarkitekt ved Rambøll AS holdt foredraget: Blågrønn visjonsplan for Forus.

Amalie Undheim, VA-ingeniør i Asplan Viak AS holdt foredraget Overvann som et nytteelement i en utbygging.

Landskapsarkitekt i Multiconsult AS, Marit Mong, holdt foredraget En landskapsarkitekts perspektiv på flomsikringstiltak i Liknes.

Naturbaserte løsninger ble ledet av ordstyrer Oddvar Hyrve, senior prosjektleder i Leca Norge AS.

Mehdi Ahmadi, forsker Sintef, holdt foredraget Europeand nature-based solutions.

Arne Sæbø, stasjonsleder ved NIBIO Særheim, holdt foredraget: Samspill vekstmasser og vegetasjon i naturbaserte løsninger.

Rune Egeland, daglig leder hos Multiblokk, holdt foredraget Urbane uterom – Prosjektering, erfaring og kombinasjoner med andre overvannsverktøy.

Tekniske løsninger ble ledet av Egil Lillebø, konsernleder i Skjæveland Gruppen.

Bjørn Zimmer Jacobsen, seksjonsleder i Vann- og avløpsverket i Stavanger kommune, holdt foredraget: Lettseparering i fellesavløpssoner i Stavanger.

Arvid Lillebø, fjerde generasjon i Skjæveland Gruppen, holdt foredraget: Innovasjon av nye løsninger i en leverandørbedrift.

Frederieke Krahner, VA-planlegger i Sweco AS, holdt foredraget Bruk av oppbygging til infiltrasjon og fordrøyning.

Innovasjon og samspill ble ledet av Berit Time, senterleder i Klima 2050.

Geir Sogge Johnsen, produktsjef i Basal, holdt foredraget: Renseutfordringer og systemløsninger for sedimentasjon.

Ingvald Erga, fagansvarlig ytre miljø i Avinor, holdt foredraget: Avisningskjemikalier – utfordringer og løsninger.

Kirsten Vike, senioringeniør i Sandnes kommune – vann, avløp og forvaltning, holdt foredraget. Blågrønne renseløsninger for vegvann.

Overvannssystemer ble ledet av Christen Ræstad, eget firma.

Per Ove Stokkeland, prosjektleder i Vegseksjonen Stavanger Investering, hold foredraget: Infiltrasjon av vegvann.

Dr. Ing. Halvor Øverland holdt foredraget: Modellering og sikring mot flom og overvann.

Per Møller-Pedersen, arrangør og daglig leder i Storm Aqua, holdt foredraget: Sammensetning av løsninger og beregningsmetoder for overvannssystemer.

Konferansen ble avsluttet med ekskursjoner til et vertikalt regnbed av Flettemurelementer etablert i regi av Stangeland Maskin, regnbed i Eidsvollgata i Sandnes, et prosjekt som ble beskrevet i flere av foredragene knyttet til horisontale regnbed, samt det komplekse systemet for infiltrasjon av vegvann i Årsvollveien.