Fagseminar 9. mars 2023 – Forurenset overvann

Den 9. mars 2023 organiserer prosjektene Klima 2050, RentVegvann og Multisource et fagseminar om forurenset overvann. Fagseminaret avholdes i Oslo og det er mulighet for både fysisk og digital deltakelse. Fokus er på krav, utfordringer og renseløsninger. Du finner mer informasjon her

Storm Aqua er medarrangør av fagseminaret. Vi er deltaker og prosjektleder for RentVegvann og også deltaker i Klima 2050. Det opplever at det er mange personer som er opptatt av vannkvalitet og vi ser frem til å kunne bidra til en bedre forståelse.