Flettemur på Testfeltet

I det sør-østlige hjørnet av Skjæveland Gruppens Test- og demonstrasjonsfelt ble det i 2016 montert en Flettemur.

Flettemur-elementene kan kombineres slik at de danner vertikale eller horisontale grønne landskap, og benyttes blant annet til fordrøying og rensing av overvann.

Her er en artikkel som beskriver funksjonene ved Flettemuren. I denne artikkelen beskrives fordrøying av overvann i en støttemur, som samtidig er plantekum.

Bengt Borsheim ved Flettemuren i Urban Naturs eget anlegg i mai 2018.

Flettemur forhandles av Urban Natur, ved Bengt Borsheim. Han har også ansvaret for beplantingen i, og oppfølgingen av, Flettemuren på Test- og demonstrasjonsfeltet.

Blant målene med muren på Testfeltet er å over tid kartlegge hvilke planter som trives best i elementene. Det har vist seg at plantene greier seg godt uten spesielt vedlikehold og oppfølging. Elementene ble tilført anriket biokull i jorden våren 2019.

Stedstilpasset vegetasjon

Plantevalget er basert på målet om å teste ut vegetasjonen, og for å demonstrere muligheter. Plantene i Flettemuren på feltet er robuste, levert av en lokal planteskole og har lokal tilknytning. Plantene har ulike egenskaper, noe som er interessant både for demonstrasjonens skyld og for å registrere utviklingen over tid. I muren er alt fra slyng- og dekkplanter, til blomstrende planter, eviggrønne planter og planter med tett buskform. Disse vil både betongen, samt dempe støy og vind.

I 2017 var Flettemuren presentert på Klimatilpasningsdagene gjennom foredraget: «Robær og Flettemuren, gode løsninger for lokal vanndisponering, ved prosjektleder for ROBÆR-prosjektet, Hugo Kind fra Stavanger kommune og Bengt Borsheim i Urban Natur.»

Flettemuren ble vist frem på Klimatilpasningsdagene 2017.