Grunt overvannsnett i vernet bydel

Det graves i «Posebyen.» Denne gamle bydelen, som består av husene som sto igjen etter den andre bybrannen i Kristiansand, får nytt vann- og avløpssystem.

Posebyen i Kristiansand: Vi møter anleggsarbeiderne i en sidegate i bydelen tidlig i mai, 2017. I hovedgaten skal de montere 400 meter Qmax Storm. Det er kommunen som har tatt initiativ til å legge det nye avrenningssystemet.

Byens by- og miljøutvalg har vedtatt en saneringsplan som blant annet beskriver at avløpsledningen i Kvadraturen skal separeres i spillvann og overvannsledninger. Den gamle fellesledningen er av så dårlig kvalitet at den må erstattes.

Ideelt sted for Qmax

– Vi har jo hørt om disse rørene, og har lenge ønsket å prøve ut eggformede rør. Det tradisjonelle takfallet i veien arbeider mot oss, derfor har vi lenge hatt interesse av V-form på veinettet. Dessuten er det dårlig fall her, så dette må være det ideelle stedet å legge Qmax Storm, forklarer Jørund Haugland, prosjektingeniør i Kristiansand.

– Vi har jo tro på at dette er et bedre produkt, hvis ikke hadde vi ikke valgt å bruke disse.

Også deler av fortauene og overvannsrennene er fredet i bydelen.

Skiller ut gatevannet

I Posebyen monteres to overvannsledninger i samme grøft. En ledning som ligger dypt. Den skal fange overvannet fra eiendommene. I tillegg legges Qmax Storm. Disse rørene monteres grunt og skal ta imot gatevannet.

– Vi har en utfordring med at mye av takvannet slippes ut på veiene. Derfor blir det en del ekstra overvann her. Så vet vi at de i Oslo begynner å definere gatevann som forurenset.  Vi ser for oss at det kan komme her også, og vil ta høyde for det allerede nå, begrunner Haugland.

V-formet flomvei

I bydelen er det flere fartsdempende, opphøyde kryss. Kryssene hindrer vannet i å renne ned til elva, og forårsaker veldige dammer. Nå etableres gatene med senkede kryss i stedet.

– Når vi legger Qmax Storm i midten av veien og går over til V-fall i gatene, etablerer vi samtidig effektive flomveier. Dette har vi tro på, forklarer prosjektingeniøren.

I Posebyen har de bygget om fire gater allerede. Der ble det benyttet ordinære sirkulære rør i overvannsnettet. Alt overvannet ledes til Otra, elven som renner gjennom sentrum.

Som et fartsdempende tiltak ble kryssene hevet tidligere. Det danner demninger ved styrtregn.
I ombyggingen senkes kryssene. Nå er de en del av den nye flomveien.