Har du utfordringer?

Storm Aqua AS hjelper til med klimatilpasset overvannsdisponering, og vi kan løse det meste.

Klimaendringer, økt byggeaktivitet og kapasitetsbegrensninger i ledningsnettet gir økte utfordringer med disponering av overvann. Det krever ny kunnskap og løsninger.

Storm Aqua AS er et kompetanseselskap som bistår innen klimatilpasset overvannsdisponering. Vi setter sammen og dokumenterer strategier og systemløsninger, og ønsker å være en god samspillspartner for utbyggere, kommuner, landskapsarkitekter og andre.

Vi samarbeider med innovative og anerkjente leverandører om utvikling av nye produkter, tjenester og løsninger, og er industripartner i forskningsprogrammet Klima 2050.

Lett tilgang til innspill

Overvannsdisponering krever nye produkter og løsninger, men vel så viktig er at verktøyene kombineres riktig. Det fordrer produktkunnskap og erfaring, og dybdekunnskap om det bestemte arealet hvor overvannsutfordringen skal løses. Et annet sentralt tema er kunnskapsoverføring.

Vi i Storm Aqua leverer tjenester innen produktutviklingrådgivningmåling og dokumentasjon, samt kompetanseheving. Kunder er kommuner, konsulenter, anleggsgartnere, utbyggere og andre.

Nå har vi utviklet en serie faktaark om rådgivningstjenestene vi tilbyr; produktutviklingprosjekteringsinnspillavrenningsberegninginfiltrasjonsmålingerKlimatilpasningsdagene og overvannseminar.

Gå inn og se hva vi kan hjelpe til med. Vi har etter hvert høstet omfattende erfaring, og vi kan løse det meste. Du kan også ta direkte kontakt.