Klimatilpasningsdagene, 20-21. september 2022

For syvende gang arrangerer Storm Aqua AS de årlige «Klimatilpasningsdagene» på Clarion Hotel Energy på Tjensvoll i utkanten av Stavanger. Som i de fire foregående år, arrangeres konferansen i samspill med forskningssenteret Klima 2050.

Vi setter søkelyset på praktiske løsninger for disponering av overvann – håndtering, vannkvalitet og bruk. Vi mener at de beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann kan oppnås med en helhetlig tilnærming; en tverrfaglighet og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannsdisponering fra tidlig planlegging til drift og vedlikehold. 

Klimatilpasningsdagene 2022 legges også denne gangen opp som en hybrid konferanse. Både foredragsholdere og deltakere har valget mellom å delta fysisk eller digitalt. Vi håper at vi dermed kan bidra til å gjøre kunnskaper og erfaringer tilgjengelige for flere.

Mer informasjon og mulighet for påmelding finner du her:  https://www.eventleaf.com/e/stormaqua-klimatilpasningsdagene-2022