Klimatilpasningsdagene 21-22. september 2021

Tirsdag 21. september og onsdag 22. september arrangerer Storm Aqua AS for sjette gangen de årlige Klimatilpasningsdagene som et hybrid arrangement – valgfri fysisk eller digital tilstedeværelse

Konferansen avholdes i år på Clarion Hotel Energy på Tjensvoll i utkanten av Stavanger. Som i de tre foregående år, arrangeres konferansen i samspill med forskningssenteret Klima 2050.

På Klimatilpasningsdagene setter vi søkelyset på praktiske løsninger for disponering av overvann – håndtering, vannkvalitet og utnyttelse. Vi mener at de beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann ligger i en helhetlig tilnærming; en tverrfaglighet og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannsdisponering.

Her finner du programmet og her kan du gå rett til påmeldingen

Vi vil berøre følgende tema:

  • Utfordringer og oppgaver
  • Kunnskapsfront og innovasjon
  • Innovative løsninger
  • Overvann i byggeprosesser
  • Overvann som en ressurs
  • Drift og vedlikehold
  • Prosjekthjørnet hvor vi trekker frem en rekke relevante prosjekter

Vårt mål er å samle deltakere fra alle disipliner involvert i overvannsdisponering og bidra til at deltakerne øker sitt kunnskapsnivå, får kjennskap til nye løsninger, utveksler erfaringer og utvider sitt kontaktnett. Vi ønsker at alle skal kunne ta lærdom med seg hjem som de kan anvende i sitt daglige arbeid.

Hovedmålgruppene for Klimatilpasningsdagene er landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører, utbyggere, kommuner (spesielt areal og plan, kommunalteknikk og drift), utførende entreprenører og landskapsgartnere, leverandører av løsninger for disponering av overvann, representanter for forskning, utvikling og undervisning.

Vi har til daglig bred kontakt med representanter for disse hovedmålgruppene. Dermed får vi mange tilbakemeldinger om relevante problemstillinger. I tillegg har vi fått mange konstruktive tilbakemeldinger fra de 120-150 deltakerne på Klimatilpasningsdagene gjennom de siste fem årene. I kombinasjon med vårt tette samarbeid med aktører i forskningsprogrammet Klima 2050, Vannklyngen, Construction City Cluster og en rekke andre nettverk gir dette oss et godt utgangspunkt til å kunne sette sammen et program som vi mener kan være nyttig og interessant for våre målgrupper. Detaljene i programmet blir lagt ut etter hvert som de blir klar.

Programmet og påmelding finner du her.

Vi håper å se deg.