Klimatilpasningsdagene 5-6. desember 2023

For åttende gang arrangerer Storm Aqua AS de årlige «Klimatilpasningsdagene» på Clarion Hotel Air like ved Stavanger lufthavn Sola. Som i de fem foregående år, arrangeres konferansen i samspill med det tidligere forskningssenter Klima 2050.

Vi setter søkelyset på praktiske løsninger for disponering av overvann – håndtering, vannkvalitet og bruk. Vi mener at de beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann kan oppnås med en helhetlig tilnærming; en tverrfaglighet og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannsdisponering fra tidlig planlegging til drift og vedlikehold. Vi belyser åtte tidsaktuelle tema

Klimatilpasningsdagene 2023 legges også denne gangen opp som en hybrid konferanse. Både foredragsholdere og deltakere har valget mellom å delta fysisk eller digitalt. Vi håper at vi dermed kan bidra til å gjøre kunnskaper og erfaringer tilgjengelige for flere.

Mer informasjon og mulighet for påmelding finner du her:  https://www.eventleaf.com/e/stormaqua-klimatilpasningsdagene-2023