Kontrakt med Bærum kommune

«Bedre og mer for mindre ressurser» beskriver fordelene som Bærum kommune søker. Tildeling av en kontrakt på 1.9 millioner kroner om sensorer i sandfang og fordrøyningsmagasiner til Storm Aqua AS, i samarbeid med Soolo AS, kan bidra til dette. Les hvordan:

Bildet over: Fra en presentasjon om Bærums arbeid for mer innovative løsninger innen overvannshåndtering.

Gjennom systematisk overvåking og analyse av data ønsker Bærum kommune å gjøre det mulig å drifte sandfang og fordrøyingsmagasin på en mest mulig rasjonell og effektiv måte. Dette styrker innsatsen mot vannskader forårsaket av heftig nedbør. Dette bidrar også til å redusere unødig innsats. Det vil si reduserte kostnader og CO2-utslipp.

– Vi er stolte over å få tildelt kontrakten og ser frem til å komme i gang med prosjektet, sier Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua.

Bjørn Høyland fra Soolo og Martin Aasvang Ottesen fra avdeling for veg og trafikk i Bærum kommune. I forgrunnen er et av de første sandfangene som er blitt instrumentert som en del av prosjektet.

Investering for optimalisering

Bærum kommune har utfordringer med sandfang som tettes i forbindelse med kraftige regnskyll. I tillegg er det behov for optimalisering av funksjon av fordrøyningsmagasiner. Sensorer kan gi effektiviseringer av driften, blant annet ved å etablere behovsbasert tømming av inntil 8 000 sandfang, fremfor periodisk tømming som nå.

Markedsundersøkelser indikerte at industrien kunne utvikle nye og effektive måleteknologier. Kommunen valgte å utforme og utlyse en innovasjonskonkurranse, og er glade for at mange kvalifiserte leverandører leverte inn tilbud. Bærum kommune valgte å tildele kontrakten til Storm Aqua AS på grunnlag av et antall og type sensorer, erfaring, batterikapasitet og en realistisk fremdriftsplan. Kommunen ser frem til et konstruktivt samarbeid og at det kan resultere i at Bærum kommune kan optimalisere driften.

Kontrakten om kjøp av tjeneste med sensorer i sandfang og fordrøyningsmagasiner, inkludert datafangst og analyse til driftshensyn med 1 års testperiode, ble utlyst november 2020. Evalueringen ble avsluttet i juni 2021 og Bærum kommune, ved Kommunaltekniske tjenester, besluttet da å tildele kontrakten til Storm Aqua AS, som samarbeider med Soolo AS. Kontrakten har en verdi på kr 1,9 millioner.

Smartere fremfor mer

Storm Aqua arbeider med håndtering av overvann og har lenge vært spesielt opptatt av utfordringene knyttet til tømming av slam fra sandfang og magasiner. Derfor etablerte Storm Aqua et samarbeid med Soolo AS, et ungt selskap fra Sandnes som har utviklet en driftsikker og kostnadseffektiv sensorteknologi.

– Et forverret vær, som følge av klimaendringene, i kombinasjon med fortetting og etterslepet som allerede eksisterer på vann- og avløpsnettet landet over, gjør at utfordringene innen overvann må løses på nye måter. Sentralt i dette er mer optimalisert drift og vedlikehold av overvannssystemer, overvåkning og varsling. Da kombinasjonen av en utlysning, ny teknologi og vår kompetanse oppsto, valgte vi å sette i gang for alvor. Dette arbeidet blir et nytt og forhåpentligvis stort satsningsområde for oss, beskriver Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua.

Satser på sensorer for overvann

– Vi synes dette var utrolig spennende, uttaler Morten Eide, daglig leder i Soolo AS.
– Vi har satset på å utvikle egen sensorikk og software og leverer nå utstyr og løpende overvåkning og varsling.

Overvåking av sandfangkummer effektiviserer og forbedrer det skadeforebyggende arbeidet.

oolo startet med tankmåling og varsling til distribusjonsselskap av flytende væsker og kjemikalier, og er også begynt innen andre markeder. Vi hadde så vidt begynt med pilottesting i overvannsmagasiner.

Da Storm Aqua AS og dette prosjektet dukket opp, valgte vi å satse på overvann for fullt. Vi har inngått et samarbeid med Storm Aqua AS og vi ser et betydelig potensial i å samarbeid og gjøre hverandre gode.

Kontakt oss for mer informasjon.

Lars Møller-Pedersen, prosjektleder i Storm Aqua og Bjørn Hovland, Markedssjef i Soolo, ved den første målingen selskapene gjorde sammen, på Hundvåg i Stavanger.