Landskapsarkitektens valg

Asplan Viak hadde ansvaret for utformingen av uteområdet ved Havnespeilet i Sandnes sentrum. Føringene fra kommunen var blant annet permeabelt dekke.

Landskapsarkitekten valgte Gangbane Dren fra Multiblokk.

For flere år siden startet Sandnes kommune et omfattende prosjekt knyttet til fremtidsrettede overvannsløsninger. Deler av sentrum får et nytt overvannsnett, montert høyere enn det etablerte, og alle nye bygg og prosjekt skal utformes etter nye krav som ivaretar behovene som kommer som følge av økte nedbørsmengder.

Kommunen har gode erfaringer med permeabelt dekke fra et annet område, og vil benytte tilsvarende videre på andre prosjekt.

STORM AQUA SEMINAR

– Sandnes kommune er langt fremme når det gjelder nye måter å håndtere overvann på, og er åpne for nye løsninger. Vi på vår side ønsket å legge føringer for utformingen av betongdekket, spesielt når det gjelder format og sjatteringer, forklarer landskapsarkitekt Randi Thomsen hos Asplan Viak.

I forbindelse med utformingen av løsningene ved Havnespeilet deltok arkitekter fra Asplan Viak på seminar i regi av kompetanseselskapet Storm Aqua. Der gikk de blant annet gjennom retningslinjene for utforming av oppbygging uten finstoff.

– Seminaret var positivt. Vi opererer ofte med minimumshøyder. Da er det viktig å ha full kontroll på hvilke høyder vi må forholde oss til for de enkelte produktene.

BESPARENDE MED PERMEABELT

Arkitekten har tegnet de konkrete løsningene.
– Når det gjelder store areal av belegningsstein, er utfordringen å unngå at dekket blir sterilt og kjedelig. Det stiller litt høyere krav til hvordan belegningssteinen benyttes, derfor må en arbeide med å skape variasjon i utforming og materialbruken. Men alle flater blir kjedelige hvis en ikke skaper variasjon. Og her er det en stor fordel å ha et permeabelt dekke. Vi får større og kraftigere regnskyll. Det er viktig å kunne takle dette uten å måtte etablere omfattende tekniske installasjoner i bakken. De er kostbare både i anlegg og drifting, understreker landskapsarkitekten.

Overvannet dreneres ned i grunnen via fugene i det permeable dekket. Som et nødoverløp, ved ekstremnedbør, ligger avrenningssystemet Qmax Storm i ytterkanten av Gangbanehellene.

Randi Thomsen ønsket et format som gir et høyverdig uttrykk på steinen, slik at en markerer avstand til mer ordinær belegningsstein.

GANGBANEHELLE DREN

– Vi ville ha den permeable belegningssteinen smekrere, i tillegg ønsket vi en stein som har innebygget fleksibilitet. Det oppnådde vi ved at Multiblokk utformet en permeabel belegningsstein i tre ulike format, med to ulike sjatteringer. Det gir oss mye å spille på, beskriver hun. Ved Havnespeilet har arkitekten skapt en løsning hvor sjatteringene benyttes for å styre trafikken, i det sjatteringsforskjellene markerer hvor gangretningen er.

Multiblokks gangbaneheller som drensstein produseres i de tre formatene 15×15, 30×15 og 45×15 cm. Alle formatene er produsert i grått og i koks.

HAR TRO PÅ DEKKET

– Hva har vært utfordrende
– Det at vi ikke vet hva som kommer utenfor grensene. Fordi dette foreløpig er ukjent, ble det riktig å tegne noe som er så åpent og fleksibelt at andre kan skape gode løsninger i etterkant.

– Hva synes dere nå?

– Vi er veldig fornøyd med formatet og hvordan steinene ser ut, og at sjatteringsforskjellen virker. Dette ser rent og ryddig ut, og fra Multiblokk fikk vi de løsningene vi ønsket.

– Er det noe mer du ønsker?
– Ja… et permeabelt dekke i stav-format. Multiblokks Stavheller er vi også veldig fornøyd med, og den skulle vi gjerne hatt som permeabel belegningsstein, svarer Thomsen.

– Etter denne runden, hva tenker du nå om permeable dekker?
– Det blir spennende å følge med på dette dekket og se hva som skjer over tid. Jeg har stor tro på løsningen. Etter seminaret i regi av Storm Aqua, er det eneste som er uklart for meg hvorfor ikke alle dekker blir lagt som permeable!

Se så flott Gangbane Dren er tilpasset dette hjørnet. Med solide format er det fullt mulig å gjøre max ut av detaljene.

Fakta:
Som svar på arkitektenes utfordring utvidet Multiblokk sin Gangbaneserie med drensstein i formatene 15×15, 30×15 og 45×15. Alle formatene er produsert i grått og i koks.