Lekkert i Lyngdal!

Sentrum av Lyngdal er oppgradert. Høy estetikk, varig kvalitet og tilnærmet full lokal infiltrasjon var førende krav.

Storm Aqua ble engasjert i arbeidet med å utforme planen for oppgraderingen av Lyngdal sentrum.

Her er en beskrivelse av hele prosjektet.