Miniseminar om overvann

Hvor: Vagleskogveien 10, Ganddal, Sandnes

Når: tirsdag 27. september 2016kl09:00 – 12:00


Klimaendringer fører til mer nedbør og hyppigere tilfeller av ekstremvær. Større mengder overvann enn vi tidligere ventet skal håndteres. Nye krav og reguleringer presser seg frem. Finnes det nye og gode løsninger, og hvordan fungerer de i praksis? Dette er hovedtema for miniseminarene som Storm Aqua har arrangert siden oppstart. De faglige miniseminarene foregår på og ved et test- og demonstrasjonsfelt for overvannsløsninger, som er etablert hos Multiblokk i Sandnes.

Oversiktspresentasjon:

 • Klimaendringer, arealutvikling og behovet for nye løsninger for overvannshåndtering.
 • Krav, føringer og styringsmuligheter for myndighetene.
 • Helhetsprinsipper for overvannshåndtering.
 • Verktøy for overvannshåndtering.
 • Drift og vedlikehold av overvannsløsninger.
 • Testing og dokumentasjon for å få beregningsdata.

Eksempler på systemløsninger:

 • Befaring på test- og demonstrasjonsfeltet, hvor Storm Aqua måler og demonstrerer.
 • Permeabelt dekke i vei, og infiltrasjonskummer langs vei, for håndtering av veivann.
 • Infiltrasjonskapasitet for permeabelt dekke og demonstrasjon av dette.
 • Infiltrasjonskapasitet i sandfangkummer.
 • Fordrøyning ved hjelp av grønne vegger og grønne tak.
 • Besøk i et nedgravd fordrøyningsmagasin.

Øvrig informasjon

Det vil fortsatt være mulig å bestille miniseminar for enkeltgrupper/firma. Vi tilrettelegger også temavise miniseminar på bestilling.

Her kan du hente ned pdf av invitasjonen til faglig miniseminar.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt daglig leder i Storm Aqua, Per Møller-Pedersen, på pmp@stormaqua.no, (+47) 975 90 455.

Påmelding stengt 27.09.2016