Når himmelens sluser åpner seg

– Vi kan ikke bygge oss ut av problemene, men nye løsninger og nye måter å bygge på kan hjelpe oss å begrense skadene et endret klima fører med seg. Hvis vi ikke gjør det, blir det flere oversvømmelser og flere problemer.

– Vi vet jo hvilken vei klimaet går.

Tone Muthanna, NTNU, på Klimatilpasningsdagene 2016

Utsagnene kommer fra Tone Muthanna. Hun er førsteamanuensis ved institutt for bygg- og miljøteknikk, faktultetet for ingeniørvitenskap ved NTNU og blant annet tilknyttet Klima 2050 prosjektet på Høvringen.

Tone Muthanna er intervjuet i NRK-reportasjen; «Når himmelens sluser åpner seg,» hvor temaet er forebygging av skade som følge av et forverret klima.

Vi kan ikke bygge oss ut av problemene, men vi kan skape nye løsninger som begrenser skadene. Dette er kjernen av Skjæveland Cementsøperia, Multiblokks og Storm Aquas innsats innen overvannshåndtering. Det er nettopp derfor vi utvikler, forsker på og formidler informasjon om nye overvannsløsninger.

Forrige uke arrangerte vi Klimatilpasningsdagene. Innholdet derfra skal vi formidle i kommende artikler.

I NRK-reportasjen fra Trondheim presenteres et fordrøyningsmagasin midt i Trondheim Sentrum, DN3000-rør i regi av  Statens Vegvesen samt forskningsprosjektet om grønne, grå-blå tak på Høvringen.

Til fordrøyningsmagasinet leverte Skjæveland Cementstøperi DN2000 Qmax-V rør via Loe Rørprodukter AS. Mens Multiblokk og Storm Aqua er tungt involvert i forskningen av fordrøyningseffekten ved grønne og grå tak, som gjennomføres på Høvringen.

Vi er takknemlige over å få være med på å prege utviklingen, og å få bidra til å utgjøre en forskjell.


Fordrøyningsmagasin Trondheim