Besøk på prosjektet

Her er en artikkel som ble skrevet da entreprenøren i hovedsak hadde fått lagt rørstrekket på nord-siden av tomten.

Skjævelands prosjektansvarlige Silje Vagle og Birkeland Maskins anleggsformann Arvid Hetland. I denne artikkelen beskrives prosjektet fra entreprenørens og COWis side.