Fordrøyningskum

Fordrøyningskummer har et fordrøyningsvolum under bakken. De mottar avrenning fra en tomt via rør eller på overflaten. De koples til ledningsnett men kan også tilrettelegges for infiltrasjon.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.