Fordrøyningsmagasin

Fordrøyningsmagasin er lukkede rom under bakken, som kan holde store vannmengder og som slipper ut vannet i kontrollert mengde.

Rørstrenger for fordrøyning av overvann, med innebygget sandfang.

  • Fleksibel kapasitet.
  • Sikker drift.
  • Sedimentering i sandfang.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.