Lukkede overvannsystemer

Lukkede overvannsystemer er nedgravde rør som kan kombineres med ulike innløp, tett eller permeablet dekke samt eventuelt infiltrasjonsrør, slik at de gir både infiltrasjon, fordrøyning og flomvei.

Qmax Storm er et avrenningssystem utviklet for å håndtere overvann blant annet i flomutsatte områder. Qmax Storm er også funksjonelt og effektivt som et alternativ til tradisjonell overvannshåndtering i vanlige gater, veier og plasser.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.