Treplantebed med vanning

Treplantebed med vanning – AVATIUS – er en konstruksjon i to deler. I den ene delen samles takvann, som infiltreres. I den andre delen plantes trær og busker, som får vanning.

AVANTIUS har noe fordrøyningseffekt, er et sandfang med eller uten infiltrasjon og skaper et gunstig vekstmiljø for trær.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.