Urbane uterom; fordrøyende brukstak

Urbane uterom er tak tilrettelagt for fordrøyning, gjerne i kombinasjon med grønt dekke, permeabelt dekke og utsmykking.

Fordrøyende brukstak omfatter et lagdelt system som nederst har en tett membran mot bygningskonstruksjonen. Over dette ligger først fordrøyende masse, gjerne i form av løs Leca. Denne dekkes  av et grønt dekke, for eksempel av sedummatter, og/eller permeabel belegningsstein. Det er nå utviklet en lett belegningsstein spesielt produsert for dette formålet.

Urbane uterom kan utformes som grønne lunger. De øker det biologiske mangfoldet, fanger svevestøv og hever luftkvaliteten. Et fordrøyende tak kan kompensere for andre investeringer i overvannshåndtering. Uterom på taket kan erstatte uterom på bakken, og gi høyere arealutnyttelse.

Et urbant uterom kan utformes som en takhage, en terrasse eller være en heldekkende flate, med gangstier i. Beplantningen kan gjerne utformes som en kombinasjon med busker, trær og blomster, i tillegg til for eksempel sedum.

Vi har bidratt til utviklingen av disse fordrøyende takene, som markedsføres av Leca International AS, Bergknapp AS og Multiblokk AS. Det fordrøyende taket blir lansert høsten 2017.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.