Urbane uterom; fordrøyende brukstak

Fordrøyende brukstak eller urbane uterom er tak tilrettelagt for fordrøyning, gjerne i kombinasjon med grønt dekke, permeabelt dekke og utsmykking.

Fordrøyende brukstak omfatter et lagdelt system på taket:

  • Nederst en tett membran mot bygningskonstruksjonen som både beskytter og hindrer vanninntrenging
  • Over dette ligger en stabil masse som danner en jevn arbeidsflate og som holder overvannet igjen for å slippe det langsomt ut. Vi benytter en spesiell type og fraksjon av knust Leca som også har en rensende effekt
  • Øverst ligger et valgfritt permeabelt dekke. Det kan være et grønt dekke, for eksempel av sedummatter, belegningsstein, terrassebord, plantekasser osv.

Fordrøyende brukstak kan utformes som grønne lunger. De øker det biologiske mangfoldet, fanger svevestøv og hever luftkvaliteten. Et fordrøyende brukstak kan kompensere for andre investeringer i overvannshåndtering, det kan erstatte uterom på bakken og det kan gi høyere arealutnyttelse.

Et fordrøyende brukstak kan utformes som en takhage, en terrasse eller være en heldekkende flate, med gangstier i. Beplantningen kan gjerne utformes som en kombinasjon med busker, trær og blomster, i tillegg til for eksempel sedum.

Sammen med partnerskapet i forskningsprogrammet Klima 2050 har vi fått anledningen til å utvikle konseptet og dokumentere virkningen. Vi gjennomfører også et innovasjonsprosjekt RoofTools støttet av Forskningsrådet som har til formål å utvikle en verktøykasse for å kunne planlegge og bygge et slikt tak. Vi har også bygget flere tak som pilotprosjekter.

I tillegg til å kunne prosjekter, bygge og overlevere et fordrøyende brukstak, vil vi også kunne hjelpe med en kartlegging av muligheter for å kunne benytte tak til overvannshåndtering.

Prosjekteringen av et fordrøyende brukstak vil bli gjort av et konsulentselskap. Komponentene til de fordrøyende brukstakene vil bli levert av Skjæveland Gruppen AS.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.