Rensing

Stort renseanlegg for veivann

Stort renseanlegg for veivann er et nedgravd, kompakt og vedlikeholdsvennlig anlegg for rensing av veivann fra trafikkerte veier. Renseeffekt kan tilpasses gjennom flere trinn.

Lite renseanlegg for veivann

Mindre renseanlegg for veivann er et kompakt og anlegg med innebygget rensing og beplantning. Det kan bygges inn i fortau, vei eller veiinnsnevringer.

Renseanlegg avisnings kjemikalier

Renseanlegg for avisningskjemikalier er et nedgravd anlegg som tilrettelegger for naturlig biologisk nedbrytning i grunnen av avisningskjemikalier fra rullebaner.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.