Transport

Åpne kanaler og renner

Åpne kanaler og renner er åpne konstruksjoner som på kontrollert vis fører vannet gjennom områder. De kan utformes slik at de også gir rensende effekt.

Lukkede rørsystemer

Kanaler og renner er åpne konstruksjoner som på kontrollert vis fører vannet gjennom områder. De kan utformes slik at de også gir rensende effekt.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.