Stangelandsåna

Stangelandsåna

Måling av nedbør og avrenning fra stort nedslagsfelt Beskrivelse Stangelandsåna er et av to store vannløp som går gjennom Sandnes sentrum. Den går delvis i rør og en del av dette rehabiliteres. I forkant var det behov for å dimensjonere den nye ledningen. Storm Aqua...