Stangelandsåna

Stangelandsåna

Måling av nedbør og avrenning fra stort nedslagsfelt Beskrivelse Stangelandsåna er et av to store vannløp som går gjennom Sandnes sentrum. Den går delvis i rør og en del av dette rehabiliteres. I forkant var det behov for å dimensjonere den nye ledningen. Storm Aqua...

Lyngdal sentrum: renovering og lokal infiltrasjon

Lyngdal sentrum: renovering og lokal infiltrasjon

En fullstendig oppgradering av sentrumskvartalet, hvor så mye som mulig av overvannet håndteres lokalt. Beskrivelse Sentrumskvartalet i Lyngdal har gjennomgått en fullstendig oppgradering, etter følgende forutsetninger: Sentrum skulle etter oppgraderingen ha høy...