Vagleskogveien

Vagleskogveien

Vagleskogveien er en kommunal vei uten påkobling til overvannsnett, i nedbørsbelastede Sandnes Beskrivelse Skjæveland har etablert overvannsløsning, uten påkobling til ekstert nett, i en kommunal veistubb. All nedbøren infiltreres i grunnen. I en kommunal vei inn mot...

Stangelandsåna

Stangelandsåna

Måling av nedbør og avrenning fra stort nedslagsfelt Beskrivelse Stangelandsåna er et av to store vannløp som går gjennom Sandnes sentrum. Den går delvis i rør og en del av dette rehabiliteres. I forkant var det behov for å dimensjonere den nye ledningen. Storm Aqua...