Bannerbilde

Ny mann på belastningslodd; møt Roger Larsen

Ny mann på belastningslodd; møt Roger Larsen

Han mangler ikke erfaring, Skjævelands nye kontaktperson innen Capone og andre belastningslodd. Han mangler ikke pågangsmot heller.

Roger Larsen (34) har arbeidet hos Skjæveland Cementstøperi i 11 år. Uten noen erfaring fra betong begynte han i produksjonen som 23-åring. I 2009 ble han en del av truck-gjengen, og hadde ansvar opp mot lagerhold og transport av ferdigvarer. Allerede i 2012 ble han produksjonsleder for Skjæveland-fabrikken.

Den Roger Larsen, Skjævelands nye mann på Capone.stillingen hadde han også da den nye rørfabrikken til Skjæveland ble planlagt og reist. Samtidig som han deltok i planleggingen av fabrikken, styrte han produksjonen i begge.

En periode vikarierte Roger forresten i ekspedisjonen, i noen år var han driftsleder og i desember 2018 gikk han over til stillingen som kategoriansvarlig for Capone.


Rett mann på riktig plass

– Summen av Rogers erfaringer gjør at knapt noen kjenner produksjonsprosessen og logistikken så godt som ham. Belastningsloddene er forholdsvis enkle produkt, men produktene inngår i komplekse sammenhenger, hvor ryddighet er avgjørende for kundene våren sier Per Terje Dalen, daglig leder hos Skjæveland Cementstøperi.

– Hos Skjæveland er vi grunnleggende opptatt av å forenkle og forbedre hverdagen for kundene. Roger har kontroll på detaljene og vet hva som skal til for å skape forutsigbarhet. Arbeidet hans er preget av ryddighet og han er som skapt for denne oppgaven, mener Dalen.

Capone er et forholdsvis enkelt men vesentlig produkt.

Vi spør Roger Larsen:
– Hva prioriterer du i den nye stillingen din?

– Jeg kjenner Capone godt fra produksjonssiden, og har vært involvert i planleggingen av større og mer komplekse prosjekt. Det er givende å få ta ut erfaringene mine derfra i denne stillingen. Men jeg kjenner ikke hele bransjen og alle kundene enda. Nå vil jeg prioritere å bli kjent med dem så fort som mulig, svarer han.

Ytterligere forbedringer

– Jeg ser på Capone som en uslepen diamant, et ukomplisert produkt med stort potensiale. Jeg gleder meg til å reise ut, bli kjent med kundene og å fortsette arbeidet med å vise hvilke kvaliteter Capone representerer, forteller han.

– Kvalitetsheving har jeg arbeidet med siden dag en, forklarer Roger Larsen, som har brukt noen timer på labben etter at han fikk ansvaret for Capone.I tillegg til å regne på prosjekt og arbeide med prosjektoppfølging, har han tatt tak i muligheten for å forbedre detaljer. Noe av grunnfjellet hos Skjæveland er den konstante viljen til forbedringer. Til grunn for alt ligger en bevissthet om at uansett hvor godt et produkt er, eller en ting fungerer, så er det alltid mulig å strekke seg enda et hakk videre. Derfor har Roger brukt tid på laboratoriet i det siste.

Han kjenner produktet, produksjonsprosessen og vet hva som må dokumenteres. Nå samler han empiriske data og samarbeider med Espen Vigre, Skjævelands kvalitetsleder, om å etablere ytterligere dokumentasjon.

I den forbindelse har han analysert hele prosessen, hva som gjøres fra Skjæveland får de første henvendelsene til oppfølgingen etter levering. Han har også «plukket delene fra hverandre» og analysert montasjearbeidet, for å definere hva Skjæveland kan bidra med for å gjøre arbeidet enda enklere for kundene.

– Men Capone er tunge lodd med låsekloss og pakning. Er det virkelig noe å forenkle her?
– Det er alltid detaljer som kan forbedres. I bransjen er det også mange dyktige entreprenører som bruker loddene våre. Jeg vet at kundene våre har utviklet løsninger som forenkler arbeidet. Nå gleder jeg meg til å komme rundt og bli kjent med dem og prosjektene forteller han.

Skaper forutsigbarhet og struktur

Roger Larsen, til høyre, har lang erfaring fra Skjæveland. Her er han sammen med Oddgeir Tjessem.Han har allerede deltatt på Hallingtreff, neste tur blir i forbindelse med en presentasjon hos Heidenreich i Oslo.

– Hva er aller kjekkest?
– Å få hverdagen til å fungere godt, for alle involverte. Forutsetningen er struktur, forutsigbarhet og god planlegging. Kvalitetsheving er noe jeg har arbeidet med siden dag én. Det er kanskje derfor jeg har byttet stilling i bedriften noen ganger, fordi jeg er opptatt av kontinuerlige forbedringer. Den opplevelsen, når du ser at nå gjør vi ting enklere og rimeligere for kundene våre, det er gøy, sier han med et smil.