Redusert kostnad og spart tid med grunn separering

På bakgrunn av prosjekt Storm Aquas har arbeidet med kan vi trygt slå fast at grunne overvannssystem kan benyttes både på nye prosjekt og rehabilitering.

Hovedgaten i Sandnes sentrum, Langgaten, som en gang i tiden var landets lengste gå- og handlegate, trengte et bedre og tryggere system for overvannshåndtering. Fremfor å grave opp den eksisterende ledningen og erstatte denne, ble det montert ytterligere ett avrenningssystem over det eksisterende. Til dette valgte kommunen elementene Qmax Storm fra Skjæveland. Disse rørene ble lagt grunt, og er utstyrt med rør for infiltrasjon i oppbyggingen. Alt takvannet og alt veivannet ledes til Qmax Storm-røret. I tillegg ble selve gateløpet formet med en v-profil. Nå kommer hovedgaten om nødvendig  til å danne en flomvei, som i tilfelle vil spare øvrig infrastruktur.

Ledehellene leder nedbøren til nedløpsristene og rett inn i Qmax Storm elementene.

Å benytte Qmax Storm på denne måten har redusert kostnadene, i tillegg har kommunen fått et høyeffektivt og trygt overvannssystem i sentrum.