Se prosjektfilm om Hermod Teigen!

På Foss Eikeland er et industriområde anlagt med full lokal infiltrasjon av overvann og ingen utslipp til offentlig nett.

Der er både overflaten og traubunnen formet slik at overvannet ledes i riktig retning. Grunnarbeidet ble startet på forsommeren, og arealet dekkes med industristien nå før jul.  Kommunens krav var infiltrasjon via regnbed. Beregninger utført av Cowi på oppdrag av Storm Aqua viste imidlertid at overvannet kunne håndteres bedre på en annen måte. Her er prosjektfilmen!