Spesialkonstruert vekstmedium i regnbedene

Forutsetning for at regnbed skal håndtere overvann på en effektiv måte, er at massen har tilstrekkelige drenerende egenskaper. Samtidig må vekstmediet være tett nok til å danne et godt utgangspunkt for plantevekst.

Dette vil deltakerne under Klimatilpasningsdagene 2018 lære mer om.

I begynnelsen av september ble to regnbed i Eidsvollsgate i Sandnes fylt med vekstmedium. Vi har tidligere beskrevet anlegget, blant annet her. Dette er en del av Sandnes kommunes bidrag i ROBÆR-prosjektet (se fakta) hvor kommunen kombinerer bedret trafikksikkerhet med klimatilpasningsarbeid.

Optimal balanse

NIBIO Særheim har hatt ansvar for plantevalget og også hatt en sentral rolle i avgjørelsene knyttet til sammensetningen av det spesialkonstruerte vekstmediet.

– Balansen mellom de hydrauliske egenskapene og de næringsmessige egenskapene er helt avgjørende. Blir det for åpent, vokser ikke plantene. Blir massen for tett, renner ikke vannet gjennom, beskriver Per Møller-Pedersen.
Han er daglig leder i Storm Aqua, som gjennom Skjæveland Gruppen er deltaker i prosjektet. Sandnes kommune er utførende og eier.

Geir Lillebø fra Skjæveland deltok i arbeidet med å fylle vekstmedium i regnbedene i Eidsvollsgate.

Skal samle erfaring

– Dette er en del av et større forskningsprosjekt, hvor vårt hovedmål er å få erfaring med hva som kan fungere i vårt vestlandsklima.
Vi ønsker å samle erfaring fra drift- og vedlikehold av regnbedene, for å kartlegge hva det krever av kommunen å følge opp slike anlegg.
Det forklarer senioringeniør Kirsten Vike fra Sandnes kommune.

Sentrale faktorer er effekt, plantevalg og salting av veier, samt at anlegget både må tåle både store nedbørsmengder og tørkeperioder.

Under Klimatilpasningsdagene 2018 skal Kirsten Vike i foredraget «Blågrønne renseløsninger for vegvann» beskrive anlegget i Eidsvoll gata, med vekt på vekstmedier og beplantning, erfaringer fra etableringen og videre planer for oppfølgning.

ROBÆR-fakta:

Vekstmediet er spesialutviklet for Alma regnbed.
Regnbedet er klart til beplantning i god tid før høstregnet setter inn for alvor.
  • Miljødirektoratet har invitert de største og mellomstore kommunene til å etablere et nytt nasjonalt klimatilpasningsnettverk. Det er allerede utført et omfattende LOD-arbeid. Dette er imidlertid gjort i områder av Europa med lavere nedbørsmengder og høyere temperaturer enn i Norge. Derfor er det viktig for kommunene å undersøke og dokumentere hvordan ulike blå-grønne løsninger passer under de rådende klimaforholdene og i et forverret fremtidig klima.
  • I Rogaland har Stavanger, Randaberg, Sandnes og Sola, i samarbeid med ExxonMobil og NIBIO, etablert ROBÆR. Prosjektet tar sikte på å løse konkrete utfordringer med dimensjonering og tilpasning av blå-grønn infrastruktur, både til dagens klima og forventet fremtidig klima, spesielt hvordan en bør kombinere flere løsninger for samme kilde for å øke effektiviteten.
  • Gjennom Robær tar en sikte på å løse konkrete utfordringer med dimensjonering og tilpasning av blå-grønn infrastruktur, både til dagens klima og forventet fremtidig klima. Spesielt ser en på hvordan en bør kombinere flere løsninger for samme kilde, for å øke effektiviteten.
  • Storm Aqua er knyttet til ROBÆR med tre konkrete prosjekt; trafikksikringsprosjektet i Eidsvollgate, et forskningsprosjekt om en grå-blå-grønn vegg på NIBIOS forskningsstasjon på Særheim, samt Stangeland Arena.