Storm Aqua i EU-prosjekt om gjenbruk av vann

Det overordnede målet med EU-prosjektet WIDER UPTAKE er å samutvikle beskrivelser for ressursgjenvinning og å implementere gode løsninger for gjenbruk av avløpsvann, basert på prinsippene om sirkulærøkonomi. Storm Aqua skal bidra med regnbedsteknologi i et delprosjekt i Praha, Tsjekkia.

WIDER UPTAKE strekker seg over fire år og har en totalramme på 12 millioner euro. Storm Aqua er en av 18 partnere og er allerede godt kjent med arbeidet.

– Gjennom 2019 og 2020 har vi deltatt i arbeidet med å utforme søknaden om prosjektet i Horizon 2020-programmet, forklarer daglig leder i Storm Aqua, Per Møller-Pedersen.
Prosjektstart var 1. mai 2020 og arbeidet ledes av SINTEF.

Mål og middel

WIDER UPTAKE skal demonstrere innovative løsninger som optimaliserer vannbruk, ressursgjenvinning og energiutnyttelse der markedsutnyttelse av den utnyttede ressursen oppnås gjennom en symbiose mellom mulighetene og industri. Eksemplene vil gi anvendt kunnskap om operasjonalisering av løsningene. Disse vil deles og videreutvikles i et praksisfellesskap. Prosjekt skal gjennomføres i Ghana, Norge, Tsjekkia, Italia og Nederland.

De tre hovedpartnerne i delprosjektet, hvor Storm Aqua deltar med regnbedsteknologi, er Universitetet i Praha, hovedstadens kommunale avløpsselskap og Storm Aqua.

På det nye hovedanlegget for avløpsrensing i Praha skal det installeres 4 x 3 regnbed. Det er kombinasjonen av:

  • Tre forskjellige jorddybder / plantesorter / vanningsrutiner
  • Kombinert med fire forskjellige typer vann – destillert vann, vann fra elven og to typer avløpsvann fra renseanlegget
  • I tillegg er det fire enheter for prøvetaking, instrumentering osv.

Betydelig potensiale

Den første delen av prosjektet går på å undersøke virkningen av de ulike typer vann på jordsmonn og plantevekster. For å få objektive observasjoner skal overvann ikke blandes inn og regnbedene vil bli montert under tak. I den andre delen av prosjektet skal prosjektet se på ulike anvendelsesområder, for eksempel i kombinasjon med overvannshåndtering.

Aage Gjesdal og Per Møller-Pedersen i Storm Aqua har utviklet individuelle «plantekasser» med kontrollert avløp for prosjektet.
– I Praha innhentes nå de nødvendige tillatelsene samtidig som installasjonen planlegges. Vi vet at Praha kommune er svært interessert i løsningen og mulighetene som åpnes, forklarer Møller-Pedersen.

Prosjektet vil gi partnerne verdifull informasjon om bruk av avløpsvann til vanning. Dette er i tråd med den nyeste utviklingen innen sirkulære byer og prinsipper om bærekraft.

– Senere skal vi se på bruken av for eksempel Alma regnbed, eller vann samlet opp i Alma Smart Tank. Å benytte avløpsvann til jevn vanning av vekster vil være plassbesparende og samtidig utnytte verdifulle ressurser, fremfor å håndtere avløpet som et problem. Her er det mange muligheter knyttet til bedre ressursbruk og økt bærekraft, understreker den erfarne lederen.

Prosjektet er blant annet omtalt i siste utgave av VA-Nytt, i det siste nyhetsbrev fra Sintef og i bygg.no.