Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt åpnet arrangementet med foredraget: «Klimaendringer og økt behov for bedre overvannshåndtering.»

Også i 2020 retter vi oppmerksomheten mot praktiske løsninger for disponering av overvann. Vi mener at de beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann ligger i et samspill mellom alle aktører som er involvert i overvannsdisponering. I år har vi valgt å knytte temaene opp mot en byggeprosess.

Fra Klimatilpasningsdagene 2019Vårt mål er å samle deltakere fra alle disipliner involvert i overvannsdisponering og bidra til at deltakerne øker sitt kunnskapsnivå, får kjennskap til nye løsninger og får muligheten til å knytte nye kontakter..

Vi ønsker at alle skal kunne ta lærdom med seg hjem som de kan anvende i sitt daglige arbeid.


Corona-tiden har gitt til mange utfordringer, blandt annet knyttet til å samle mange mennesker på samme sted. Samtidig har den ført til en utrolig rask digitalisering. Det fleste er etter hvert blitt godt kjent med møter og samlinger på web.

I tråd med vårt ønske om å være fremtidsrettet og fremoverlent, har vi besluttet å arrangere en hybrid konferanse i år. Deltakerne vil få anledningen til å velge mellom fysisk eller digital deltakelse. Samtidig vil foredragsholderne også få et valg mellom å holde sin presentasjon fysisk eller digitalt. På denne måten håper vi å kunne gjøre deltakelse attraktivt for flere, samtidig som vi tilpasser oss et næringsliv i endring.

Innholdet er også i år matnyttig, variert og konkret.

Hjertelig velkommen til alle deltakerne.

Vi vil også dele kunnskap fra arrangementet på vår hjemmeside, så følg med!