Styrker Storm Aqua

Tidligere daglig leder i Skjæveland, Aage Gjesdal, er gått inn i en rolle i Storm Aqua. Dette styrker organisasjonen ytterligere.

Innovative produkter og løsninger for overvannshåndtering har i en årrekke vært kjennetegnet på vår søsterbedrift Skjæveland. De senere årene har Skjæveland og Multiblokk i tett og konstruktivt samarbeid ytterligere samkjørt sine produkter for overvannshåndtering. Resultatet er helhetlige løsninger som ivaretar behovet for overvannshåndtering fra vannet treffer bakken. Nettopp som en følge av dette innovative arbeidet etablerte Skjæveland Gruppen våren 2015 Storm Aqua.

Som daglig leder i Skjæveland har Aage Gjesdal hatt en viktig rolle i disse prosessene. Aage Gjesdal har en unik evne til å utvikle produkter fra tankeskisser til driftssikre VA-produkter. Arbeidsfeltet hans har i stor grad vært å løse utfordringer kommuner og byggherrer har stått ovenfor, spesielt innen overvannshåndtering. Aage Gjesdal har evnen til å tenke strategisk og langsiktig, han har et bredt nettverk og god innsikt innen fagområdet både nasjonalt og internasjonalt.

Fra 1. februar gikk Aage Gjesdal inn i en ny rolle i Storm Aqua, for å bidra med å ytterligere styrke organisasjonen. Storm Aqua har allerede fått ett stort behov for Aage Gjesdals kompetanse. Aage skal også fungere som et bindeledd mellom Storm Aqua og driftsselskapene Skjæveland og Multiblokk.

Samtidig overtook Egil Lillebø som daglig leder i Skjæveland. Lillebø har tidligere erfaring som daglig leder i Multiblokk, og konsernleder i Skjæveland Gruppen. Egil Lillebø er i tillegg blant eierne i gruppen. Eilif Eriksen er allerede ansatt som konsernsjef, en stilling han tiltrådte fra årsskiftet. Eilif Eriksen har god kjennskap til Skjæveland Gruppen fra sitt arbeid som gruppens revisor.