Tjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester for håndtering, rensing og bruk av overvann. 

Utvikling

Tjenesteutvikling/produktutvikling og innovasjon innen håndtering, rensing, transport og utnyttelse av overvann.

Rådgivning

Rådgivingsoppgaver innen overvann og vannrelaterte utfordringer eller muligheter.

Måling

Målinger av grunnvannstand, nedbør og vannmengde, samt bistå med instrumentering av testprosjekt og -felt.

Kompetanse

Kompetanseheving i forbindelse med utfordringer og oppgaver innen overvann.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.