Tjenester

Vi bidrar til klimatilpasning og bærekraftig håndtering, transport, rensing og gjenbruk av overvann.

Innovasjon

Utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende produkter og tjenester

Kompetansestøtte

Tilførsel av ekstra kompetanse og erfaring i dialoger om overvann.

Prosjektering

Innspill til dimensjonering og sammensetting av bærekraftige og kostnadseffektive løsninger.

Forundersøkelser

Klarlegging av dagens situasjon og oppgavene som skal løses.

Byggeoppfølging

Bygging og overlevering av løsninger som oppfyller sin planlagte funksjon.

Drift og vedlikehold

Etablering av kostnadseffektive rutiner for langsiktig funksjon og robusthet.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.