Byggeoppfølging

Vi kan bidra til bygging og overlevering av løsninger som oppfyller sin planlagte funksjon.

Systembeskrivelse som-bygget

Vi kan bidra med utarbeidelse av beskrivelse av overvannssystem som-bygget for entreprenører og utbyggere som ønsker en beskrivelse av funksjonen og over samspillet mellom ulike overvannsverktøy i et overvannssystem.

Under utvikling

Koordinering overvannssystem

Vi har under utvikling et tilbud om bistand til koordinering av arbeidet med å sette sammen, prosjektere, innhente tilbud, bygge og overlevere et overvannssystem. Dette til byggherre og byggherreombud som ønsker avlastning.

FDV dokumentasjon av overvannssystem

Vi har under utarbeidelse et tilbud om utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsveiledere for overvannssystemer til aktører som ønsker lettforståelig dokumentasjon for å sikre at overvannsløsninger forblir robuste og bærekraftige.

Kontroll overvannssystem

Vi har under utvikling et tilbud om bistand til kontroll av overvannssystem for kommuner og utbyggere som ønsker en uavhengig dokumentasjon av at et anlegg er bygget og fungerer som planlagt og beskrevet.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.