Kontroll overvannssystem

Vi har under utvikling et tilbud om bistand til kontroll av overvannssystem for kommuner og utbyggere som ønsker en uavhengig dokumentasjon av at et anlegg er bygget og fungerer som planlagt og beskrevet.

BAKGRUNN

Overvannssystemer prosjekteres som regel av rådgivende ingeniørselskap, bygges av entreprenørselskap og overtas av kommune eller utbygger. Mange aktører og personer er involvert i en byggeprosess og det er en rekke overganger å passe på. Overvannshåndtering berører de fleste på en eller annen måte. Et overvannssystem vil imidlertid ikke være sterkere enn det svakeste ledd.

I forbindelse med ferdigstillelse og overlevering av et prosjekt, kan det være aktuelt å dokumentere eller få svar på følgende spørsmål:

 • Er anlegget bygget som planlagt ?
 • Er hydraulikken som planlagt (f.eks. maksimalt utslipp) ?
 • Er rensegraden som planlagt (f.eks. hvis det er en innebygget rensefunksjon) ?

I noen tilfeller kan det være aktuelt å følge opp med en kontroll ved overdragelse, avslutningen av en garantiperiode eller på et senere tidspunkt i anleggets driftstid.

LEVERANSE

Vi ønsker å bidra til at overvannsystemer fungerer som planlagt og at de er robuste og bærekraftige i et langtidsperspektiv.   

Vi søker derfor kontakt med kommuner eller utbyggere som ønsker å sikre at overvannssystemer er bygget og fungerer som planlagt. Vi ser for oss at vi kan bistå med følgende:

Utarbeidelse av kontrollrutiner

 • Krav og anbefalinger til kontroll.
 • Organisering og samsvarserklæringer.
 • Gjennomgang av overvannssystemet sammen med aktører som har vært involvert i byggeprosessen.
 • Anbefalte kontrollpunkter og kontrollmetoder samt sjekklister.
 • Datafiler for opplasting til offentlige eller private systemer.

Utførelse av kontroll i henhold til krav. Dette arbeidet kan omfatte:

 • Er anlegget bygget som planlagt? Fungerer det som planlagt?
 • Sammenstilling og eventuell kontrollmåling (herunder høyder) av viktige elementer i overvannssystemet.
 • Er hydraulikken og rensegraden som planlagt? Fungerer det som planlagt?
 • Detaljering av aktuell sensorteknologi for måling av hydraulisk funksjon og renseeffekt over en kortere periode.
 • Design av målerutiner.
 • Planlegging, montering av sensorer og oppstart av målinger.
 • Tilpasning av datavisning, dataoverførsel og varsler.
 • Krav til drift og vedlikehold av sensorer i måleperioden.
 • Dataanalyse for å verifisere målingene av hydraulisk funksjon og rensegrad.  
 • Oppfølging og dokumentasjon av resultater.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

Storm Aqua har arbeidet i en årrekke med overvannssystemer og har opparbeidet en god forståelse. Vi har et samarbeid med flere selskap som utvikler sensorteknologi.

Vi har gjennomført en rekke måleprosjekter og er i gang med flere.

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om kontroll av overvannssystem. Har du et mulig pilotprosjekt, vil vi svært gjerne høre fra deg.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.