Koordinering overvannssystem

Vi kan bistå med koordinering av arbeidet med å sette sammen, prosjektere, innhente tilbud, bygge og overlevere et overvannssystem. Dette til byggherre og byggherreombud som ønsker avlastning.

BAKGRUNN

Myndighetene legger opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom før det ledes vekk via infiltrasjon eller strupet utløp til offentlig ledningsnett. Det finnes mange forskjellige løsninger for å dekke inn behovet for infiltrasjon og fordrøyning, som kan kombineres til et overvannssystem. Det er en viktig oppgave å koordinerere de ulike aktivitetene og sikre at aktører i byggeprosessen spiller godt sammen.

LEVERANSE

Vi kan bistå med å koordinere aktivitetene innen overvannshåndtering slik at de blir ivaretatt på en god måte; sno som kan sikre et godt sluttresultat. Elementer i arbeidet kan eksempelvis være:

  • Utarbeidelse av forslag til overvannssystem
  • Tilretteleggelse av prosess for BREEAM sertifisering
  • Oppstartsinformasjon for ansvarlig prosjekterende
  • Oppstartsinformasjon for ansvarlig utførende
  • Monteringskontroll
  • Systembeskrivelse som-bygget
  • FDV dokumentasjon for overvannsinformasjon
  • Diskusjon, informasjon og rapportering underveis i prosjektet

Resultatene sammenfattes i ulike dokumenter som utarbeides underveis i prosjektet. Dermed kan sjansen økes for å bygge overdra et kostnadseffektivt, funksjonelt og robust system for håndtering av overvann.

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

Storm Aqua har utviklet, testet og dokumentert en rekke overvannsløsninger. I tillegg har vi vøet involvert i alle faser av en byggeprosess og har utviklet et bredt spekter av tjenester. Vi har også opparbeidet en god forståelse for hvordan overvann blir behandlet i planprosesser, byggesaker og byggeprosjekter. Vi er sertifisert som BREEAM rådgiver.

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om koordinering av overvannssystem.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.