Behovsstyrt drift

Tjenester for utvikling av rutiner for effektiv drift av overvanns- og renseløsninger slik at de forblir bærekraftige og robuste.

Under utvikling

Behovsstyrt drift av sandfang

Vi har under utvikling et tilbud om bistand til etablering av rutiner for behovsstyrt drift av sandfang til kommuner som ønsker å opprettholde kapasiteten til overvannssystemet, effektivisere tømmerutiner og redusere driftskostnader.

Behovsstyrt drift av bekkeinntak

Vi har under utvikling et tilbud om bistand til etablering av rutiner for behovsstyrt drift av bekkeinntak til aktører som ønsker å sikre gjennomløp i bekkeinntak, effektivisere rutiner for rensing av rister og redusere driftskostnader.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.