Behovsstyrt drift av bekkeinntak

Vi har under utvikling et tilbud om bistand til etablering av rutiner for behovsstyrt drift av bekkeinntak til aktører som ønsker å sikre gjennomløp i bekkeinntak, effektivisere rutiner for rensing av rister og redusere driftskostnader.

.

BAKGRUNN

Avrenning fra et område skjer naturlig via bekker og vannløp. Av og til er det nødvendig å bygge en vei over en bekk. Bekken føres da under veien ved hjelp av en stikkrenne. For å unngå tilstopping av stikkrennen med greiner, busker og større gjenstander, monteres det ofte en beskyttelsesrist før innløpet til stikkrennen.

Erfaringer viser at beskyttelsesristen lett tettes til, spesielt i perioder med mye nedbør. Dette kan føre til oppsamling av større mengder vann oppstrøms med risiko for at vannet finner en annen vei enn gjennom stikkrennen. Eksempelvis skjedde nettopp dette i 2014 da Sørlandet sykehus i Kristiansand ble fylt med vann og fire avdelinger var uten strøm.

Offentlige og private eiere av bekkeinntak har som regel rutiner for å rense beskyttelsesrister. Ofte renses en beskyttelsesrist med gravemaskin. Ved store nedbørsmengder kan de imidlertid tettes så fort at gravemaskinen ikke rekker frem. 

Med måling og varsling kan funksjonen til beskyttelsesristene og stikkrennene bedre forstås og rutiner for optimal rensing utvikles. Dette kan gi lavere risiko for skader, forbedret ressursutnyttelse og kostnadseffektivisering. I tillegg vil det være mulig å redusere utslipp av klimagasser gjennom effektiv bruk av maskinparken til rensing.

LEVERANSE

Forståelse av funksjonen til bekkeinntak kombinert med målinger av vannivå før og etter beskyttelsesristen kan gi grunnlag for å forstå hvor fort beskyttelsesristen tettes igjen og når det er optimalt med rensing. Vårt tilbud vil kunne omfatte:

  • Gjennomgang av bekkesystemet, kategorisering av bekkeinntak og identifisering av problematiske bekkeinntak
  • Utvelgelse av bekkeinntak for måling og varsling
  • Innmåling av bekkeinntak, valg av aktuell sensorteknologi og design av måle- og varslingsrutiner 
  • Planlegging, montering av sensorer og oppstart av målinger
  • Tilpasning av datavisning, dataoverførsel og varsler
  • Drift og vedlikehold av sensorer
  • Dataanalyse og bistand til utvikling og optimalisering av rutiner for behovsstyrt drift
  • Oppfølging og dokumentasjon av resultater

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

Storm Aqua har god forståelse av vannets vei, bekkeløp og funksjonen til bekkeinntak og stikkrenner.

Vi har innledet et samarbeid med Soolo AS som har utviklet egnet sensorteknologi for måling av vannivå og som har kompetanse innen sensorer, datatransmisjon og datalagring.

I et samarbeid med Soolo, har Storm Aqua vunnet en innovativ offentlig anskaffelse i Bærum kommune som blant annet omhandler måling av vannivå oppstrøms av innløpsristen til stikkrenner, varsling om behov for rensing og utviklingen av effektive rutiner for rensing av innløpsrister. Dette er et av våre første pilotprosjekter og det er beskrevet her: https://innovativeanskaffelser.no/losning/overvannshandtering-sensorer/

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om behovsstyrt drift av bekkeinntak. Har du et mulig pilotprosjekt, vil vi svært gjerne høre fra deg.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.