Undersøkelser overvannssystem

Tjenester for å undersøke hvordan overvannsystemer fungerer og hvordan de kan forbli bærekraftige og robuste.

Under utvikling

Vannmengde overvannssystem

Vi har under utvikling et tilbud om bistand til å måle vannmengde i rør i et overvannssystem for kommuner og andre aktører som ønsker å utvikle og kalibrere strømningsmodeller.

Kapasitetsutnyttelse overvannssystem

Vi har under utvikling et tilbud om bistand til å undersøke og kartlegge kapasitetsutnyttelse i et overvannssystem til kommuner og andre aktører som ønsker å finne flaskehalser og holde kapasiteten så god som mulig.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.