Vannmengde i overvannssystem

Vi har under utvikling et tilbud om bistand til å måle vannmengde i rør i et overvannssystem for kommuner og andre aktører som ønsker å utvikle og kalibrere strømningsmodeller.

.

BAKGRUNN

Mange kommuner har etablert avrenningsmodeller og strømningsmodeller for sitt overvannssystem. Dermed er det mulig å kunne forutsi hvor stor vannmengde som transporteres i et overvannssystem under et nedbørstilfelle. Modellene må som regel kalibreres og da representerer de et godt datagrunnlag for prosjektering av oppgraderinger og nye anlegg.

Noen ganger kan det også være nyttig å foreta målinger av førsituasjonen slik at en kan dokumentere følgene av et nytt anlegg.

Med målinger av vannmengde i rør og måling av nedbørsmengde, vil det bli lettere å kalibrere modellene av overvannssystemet.  

LEVERANSE

Vi ønsker å bidra med å forstå hvor store vannmengder som transporteres i rør under et nedbørstilfelle.  

Vi søker derfor kontakt med kommuner som har behov for å vite hvor mye vann som transporteres i et rør eller kalibrere sine strømningsmodeller. Vi ser for oss at vi kan bistå med følgende:

  • Gjennomgang av overvannssystemet sammen med ledningseier for å finne frem til viktige målepunkter
  • Utvelgelse av lokaliteter for å måle vannmengde i overvannssystemet
  • Innmåling av lokaliteter, detaljering av aktuell sensorteknologi og design av målerutiner 
  • Planlegging, montering av sensorer og oppstart av målinger
  • Tilpasning av datavisning, dataoverførsel og varsler
  • Drift og vedlikehold av sensorer
  • Dataanalyse for å beregne vannmengde og sette opp sammenhenger mellom vannmengde og nedbør. 
  • Oppfølging og dokumentasjon av resultater

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

Storm Aqua har arbeidet i en årrekke med overvannssystemer og har opparbeidet en god forståelse. Vi har innledet samarbeid med flere selskap som utvikler sensorteknologi.

Vi har gjennomført flere måleprosjekter og er igand med flere.

Vi hadde et måleoppdrag for Stavanger kommune hvor vi målte vannmengde i fellesledninger og overvannsledninger på fire lokaliteter. Vi målte også nedbør. Resultatene ble benyttet til kalibrering av strømningsmodeller og det ble også benyttet til å undersøke vannmengde før separering av fellesledninger.

Vi har også vunnet en innovativ offentlig anskaffelse i Bærum kommune som omhandler måling av vann- og slamnivå i sandfang, fordrøyningsmagasiner og åpne dammer samt måling av tiltetting av bekkeinntak og rister til overvannskummer. I fordrøyningsmagasinene finner vi også frem til kapasitetsutnyttelse. Prosjektet er nærmere beskrevet her: https://innovativeanskaffelser.no/losning/overvannshandtering-sensorer/

MER INFORMASJON

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om måling av vannmengde i overvannssystemer. Har du et mulig pilotprosjekt, vil vi svært gjerne høre fra deg.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.