Forundersøkelser

Vi kan bidra med klarlegging av dagens situasjon og oppgavene som skal løses.

Måling dyp infiltrasjonskapasitet

Vi kan bistå med måling av infiltrasjonskapasiten til de stedlige massene og gi anbefalinger om type overvannsløsninger til utbyggere, rådgivere eller entreprenører som ønsker å vurdere dyp infiltrasjon som en tømmemekanisme.

Kornfordelingsanalyser

Vi kan bistå med å foreta sikteprøver og kornfordelingsanalyser for aktører som ønsker å få en indikasjon på beskaffenheten til de stedlige massene i byggeprosjekter og infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvann.

Måling grunnvannsnivå og variasjon

Vi kan bistå med å foreta målinger av grunnvannsnivå og variasjon i forhold til nedbør for aktører som ønsker å få bekreftet at dyp infiltrasjon til grunnvannet er en effektiv tømmemekanisme for overvannsløsninger.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.