Kompetanseheving

Produkter for rensing og håndtering av vann.

Klimatilpasningsdagene

En gang i året arrangerer vi Klimatilpasningsdagene, som er den årlige møteplassen for oppdatering og kunnskapsutveksling innen praktiske løsninger for håndtering av overvann.

Det er mye å lære på overvannseminar

Storm Aqua arrangerer miniseminar om utfordringer og oppgaver innen overvann. Vi presenterer nye systemløsninger og viser hvordan de kan implementeres og fungerer i praksis.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.