Det er mye å lære på overvannseminar

Storm Aqua arrangerer miniseminar om utfordringer og oppgaver innen overvann. Vi presenterer nye systemløsninger og viser hvordan de kan implementeres og fungerer i praksis.

Klimaendringer, økt byggeaktivitet og kapasitetsbegrensninger i ledningsnettet gir økte utfordringer med håndtering av overvann. Det krever nye løsninger og kunnskaper.

Storm Aqua har et helhetsperspektiv på disponering av overvann, og har utviklet et sett systemløsninger. Vi er involvert i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekt og vektlegger både naturbaserte og tekniske løsninger for disponering av overvann. I den sammenheng har vi investert i flere testfelter for å utprøve og dokumentere løsninger.

Vi fungerer også  som samspillspartner i flere utbyggingsprosjekter, hvor vi blandt annet utvikler og beregner effekten av systemløsninger. En av måtene vi deler våre kunnskaper og erfaringer om overvannsdisponering er gjennom et overvannsseminar, som vi har gjennomført for et betydelig antall aktører over flere år, og som vi får gode tilbakemeldinger på.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon, eller påmelding.

Under overvannsseminaret gjennomgår vi aktuelle tema:

 • Klimaendringer, arealutvikling og behovet for nye overvannsløsninger.
 • Krav og føringer, samt myndigheters styringsmuligheter.
 • Helhetsprinsipper og verktøyskasse for overvannshåndtering.
 • Drift og vedlikehold av overvannsløsninger.
 • Testing og dokumentasjon for å få beregnings- og funksjonsdata.
 • Eksempler på systemløsninger.
 • Spørsmål, svar og diskusjon.

Lengden tilpasses den aktuelle situasjon, varigheten er typisk fra 1-3 timer.

Våre miniseminar arrangeres ofte i tilknytning til vårt test- og demonstrasjonsfelt hos Multiblokk AS på Ganddal, like utenfor Sandnes sentrum. Men vi er fleksible, og tilpasser tid og sted etter behov.

Ved seminarene hos Multiblokk har vi normalt en befaring på test- og demonstrasjonsfeltet. Denne omfatter blant annet:

 • Permeabelt dekke i vei og på plasser, målinger og erfaringer.
 • Infiltrasjon til grunnen gjennom infiltrasjonskummer og infiltrasjonssystemer.
 • Infiltrasjon til grunnen ved hjelp av regnbed.
 • Fordrøyning ved hjelp av urbane uterom og grønne tak.
 • Fordrøyningsmagasin og fordrøyningsløsninger for regulering av utslipp.

Vi arrangerer gjerne seminarer andre steder i Norge. I slike tilfeller benytter vi bilder og video som alternativ til befaringen.

Her kan du laste ned et faktaark om Storm Aquas overvannseminar.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.