Faglige seminarer

Storm Aqua kan tilby å organisere eller presentere på faglige seminarer, lunsjseminarer og lignende relatert til konkrete utfordringer og oppgaver innen overvann som kommuner, utbyggere, landskapsarkitekter, rådgivere og entreprenører står overfor.

Klimaendringer, økt byggeaktivitet og kapasitetsbegrensninger i ledningsnettet gir økte utfordringer med håndtering av overvann. Det krever nye løsninger og kunnskaper.

Storm Aqua har et helhetsperspektiv på disponering av overvann, og har utviklet et sett systemløsninger. Vi er involvert i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekt og vektlegger både naturbaserte og tekniske løsninger for disponering av overvann. I den sammenheng har vi investert i flere testfelter for å utprøve og dokumentere løsninger.

Vi fungerer også  som samspillspartner i en rekke utbyggingsprosjekter, hvor vi blant annet utvikler og beregner effekten av systemløsninger. En av måtene vi deler våre kunnskaper og erfaringer om overvannsdisponering er gjennom faglige seminarer hvor vi setter fokus på utvalgte tema. Noen tema kan være:

 • Klimaendringer, arealutvikling og behovet for nye overvannsløsninger.
 • Krav og føringer, samt myndigheters styringsmuligheter.
 • Helhetsprinsipper og verktøyskasse for overvannshåndtering.
 • Drift og vedlikehold av overvannsløsninger.
 • Testing og dokumentasjon for å få beregnings- og funksjonsdata.
 • Eksempler på systemløsninger.

Lengden tilpasses den aktuelle situasjon, varigheten er typisk fra 0,5-3 timer. Vi arrangerer gjerne seminarer andre steder i Norge. I slike tilfeller benytter vi bilder og video som alternativ til befaringen.

Dersom det er ønskelig, kan vi arrangere et faglig seminar i tilknytning til vårt test- og demonstrasjonsfelt som er bygget hos Multiblokk på Ganddal, litt sør for Sandnes sentrum. Da har vi muligheten til å foreta en befaring på test- og demonstrasjonsfeltet. Denne omfatter blant annet:

 • Permeabelt dekke i vei og på plasser, målinger og erfaringer.
 • Infiltrasjon til grunnen gjennom infiltrasjonskummer og infiltrasjonssystemer.
 • Infiltrasjon til grunnen ved hjelp av regnbed.
 • Fordrøyning ved hjelp av urbane uterom og grønne tak.
 • Fordrøyningsmagasin og fordrøyningsløsninger for regulering av utslipp.
 • Nedgravd sedimentasjonsanlegg for rensing av vegvann.

Her kan du laste ned et faktaark om Storm Aquas overvannseminar.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.