Prosjektering

Vi kan bidra med innspill til dimensjonering og sammensetting av bærekraftige og kostnadseffektive løsninger.

Avrenning og fordrøyningsbehov

Vi kan bistå med beregning av avrenning og fordrøynings-behov for overvannsløsninger til aktører som ønsker å få utarbeidet pris, velge overvannsløsning og utarbeide VA-rammeplan og søknad om igangsettelsestillatelse.

Innspill plan og byggesak

Tjenester for å sikre at reguleringsplaner og tekniske planer ivaretar bærekraftige og robuste overvannssystemer.

Dimensjonering løsninger

Tjenester for dimensjonering av overvannsløsninger slik at de blir bærekraftige og robuste.

Sammensetting av systemløsninger

Vi kan bistå med å sette sammen overvannsløsninger til et overvannssystem som håndterer, transporterer og eventuelt renser overvannet på en god måte til aktører som ønsker en samlet løsning.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.