Dimensjonering løsninger

Tjenester for dimensjonering av overvannsløsninger slik at de blir bærekraftige og robuste.

Dimensjonering fordrøyningsanlegg

Vi tilbyr bistand til dimensjonering av fordrøyningsløsninger til aktører som har behov for å installere fordrøyningsanlegg for å holde tilbake overvann og slippe det langsomt ut.

Dimensjonering oljeutskiller

Vi tilbyr bistand til dimensjonering av oljeutskiller og tilhørende sandfang til aktører som har behov for å installer oljeutskiller for å sikre god rensing av oljeholdig avløpsvann.

Dimensjonering fettutskiller

Vi tilbyr bistand til dimensjonering av fettutskiller til aktører som har behov for å installere fettutskiller for å sikre god rensing av fettholdig avløpsvann.

Under utvikling

Dimensjonering permeable dekker

Vi vil snart kunne tilby bistand til dimensjonering, bygging og drift av permeable dekker for konsulenter, entreprenører og andre som ønsker å sikre en fremtidsrettet og robust overvannsløsning.

Dimensjonering renseanlegg vegvann

Vi vil snart kunne tilby bistand til dimensjonering, bygging og drift av renseanlegg for vegvann for konsulenter, entreprenører og andre som ønsker å sikre en fremtidsrettet og robust renseløsning.

Dimensjonering fordrøyende uterom

Vi vil snart kunne tilby bistand til dimensjonering, bygging og drift av fordrøyende uterom for konsulenter, entreprenører og andre som ønsker å sikre en fremtidsrettet og robust overvannsløsning.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.