Dimensjonering fordrøyende uterom

Vi vil snart kunne tilby bistand til dimensjonering, bygging og drift av fordrøyende uterom for konsulenter, entreprenører og andre som ønsker å sikre en fremtidsrettet og robust overvannsløsning.

BAKGRUNN

Myndighetene legger opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom før det ledes vekk via infiltrasjon eller strupet utløp til offentlig ledningsnett. Det kan imidlertid være vanskelig å finne plass til å håndtere overvannet. Det er store uutnyttede arealer på taket av bygninger og nedgravde parkeringsgarasjer som kan utnyttes til overvannshåndtering. 

Et fordrøyende uterom består av et lag med et spesielt aggregat som renser vannet og forsinker avrenningen. Dette laget er dekket med toppdekker som slipper vannet igjennom.

Det er imidlertid mange bygningstekniske forhold som skal avklares før et fordrøyende uterom kan etableres. For å kunne avklare mulighetene, kan det være nødvendig å innhente kompetanse.

LEVERANSE

Vi ønsker å bidra til at til at fordrøyende uterom på tak og nedgravde konstruksjoner prosjekteres, bygges og driftes på en slik måte at det er robust og funksjonelt over mange år. Vi tar ikke på oss rollen som ansvarlig prosjektering, men vi kan bistå blant annet med følgende:

 • Klarlegging av krav til og mulighetene for fordrøyning av overvann
 • Klarlegging av bygningstekniske forhold som bygningslast, membran, isolasjon, nedløp, nødoverløp og annet.
 • Befaring og sjekk av faktiske forhold
 • Dimensjonering av fordrøyende uterom
 • Anbefalinger av viktige forhold under prosjektering og bygging.
 • Gode råd om drift og vedlikehold av et fordrøyende uterom.
 • Dokumentasjon

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

  KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

  Storm Aqua har arbeidet med fordrøyende uterom i en årrekke og har vært involvert i dimensjonering og prosjektering av fordrøyende uterom i flere prosjekter.

  Vi har vært involvert i byggingen av et testanlegg på Høvringen i Trondheim, byggingen av takterrasse på Lilleborg Terrasse i Stokke og byggingen av uteareal i Valkyriegaten i Oslo. Vi har også ledet et innovasjonsprosjekt ved navn RoofTools som er støttet av forskningsrådet.

  MER INFORMASJON

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon om dimensjonering av fordrøyende uterom. Har du et mulig pilotprosjekt, vil vi svært gjerne høre fra deg.

  Kontakt oss

  Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.