Dimensjonering av fordrøyningsanlegg

Vi tilbyr bistand til dimensjonering av fordrøyningsløsninger til aktører som har behov for å installere fordrøyningsanlegg for å holde tilbake overvann og slippe det langsomt ut.

BAKGRUNN

Klimaendringer fører i Norge til mer nedbør og et større antall styrtregnsepisoder.

Myndighetene legger opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom før det ledes vekk via infiltrasjon eller strupet utløp til offentlig ledningsnett.

En fordrøyningsløsning kan være aktuell. Det er mange forskjellige fordrøyningsløsninger. Noen er naturbaserte, noen er tekniske og noen er kombinerte. Størrelsen varierer fra en kubikkmeter eller to til mange hundre kubikkmeter.

For å kunne dimensjonere et fordrøyningsanlegg kan det være nødvendig å innhente kompetanse.

 LEVERANSE

Vi kan bistå med dimensjonering av fordrøyningsanlegg. Arbeidet kan omfatte:

 • Beregning av avrenning og fordrøyningsbehov.
 • Vurdering av ulike typer fordrøyningsanlegg mot kommunale krav.
 • Anbefaling av velegnede typer fordrøyningsanlegg.
 • Dimensjonering av fordrøyningsanlegg 
 • Dokumentasjon.

Resultatene sammenfattes i et dokument som kan benyttes som grunnlag for prisgiving, og som dokumentasjon på dimensjonering av fordrøyningsløaning for bruk i arbeidet med VA-rammeplan og tekniske planer.

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

  KOMPETANSE, ERFARING OG REFERANSER

  Storm Aqua har arbeidet i en årrekke med overvannssystemer og har opparbeidet en god forståelse for hvordan overvann blir behandlet i planprosesser og byggesaker. Vi har også god forståelse for samspillet mellom grunnforhold, grunnvann, avrenning, vannveier, infiltrasjon, fordrøyning, rensing osv. Vi har dimensjonert fordrøyningsanlegg i en rekke prosjekter forskjellige steder i landet.

  MER INFORMASJON

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon om dimensjonering av fordrøyningsanlegg.

  Kontakt oss

  Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre tjenester eller produkter.